Batteriproduksjon

Nyhet!
Nå kan du søke enkeltmoduler i studiet Batteriproduksjon. Vi lanserer modulene fortløpende gjennom året, i januar 2024 er det oppstart for SMART vedlikehold og Industriell intelligens. Til høsten starter Elektrokjemi og materialteknikk for batterier og Fleksibel digitalisert batteriproduksjon.

Søk her!
Studentene bygget sine første batterier med nok kraft til å få en lysdiode til å lyse opp under åpningen av Batterifagskolen i januar 2023.

 

Nyhet!

Nå kan du søke enkeltmoduler i studiet Batteriproduksjon. Vi lanserer modulene fortløpende gjennom året. Neste oppstart blir høsten 2024, med søknadsfrist 6.juni 2024. 

Dette studiet fikk mye oppmerksomhet når det ble lansert som Norges første Batterifagskole i januar 2023, som nå har fått nytt navn Batteriproduksjon. Det har vært 2 klasser som har fulgt studieløpet i pilotfasen og 2 nye moduler har oppstart i januar 2024. Vi tilbyr utdanningen som en modulutdanning, som vil si at du kan velge hvilken modul/emne du ønsker å studere. Hver modul har en fysisk samling kombinert med nettundervisning. Hver modul gir studiepoeng med kompetansebevis. 

Utover våren vil alle modulene være ferdig planlagt i forhold til hvor samlingene vil foregå. Følg med på oppdatert info på denne siden.

Modulbasert videreutdanning

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 emner à 10 studiepoeng. Studiet har opptak i moduler. Nå kan du søke opptak på Emne 2 og 3. Emnene gjennomføres høstsemesteret 2024. Du kan velge å søke opptak på èn eller begge emnene. Info om gjennomføring av samlinger blir oppdatert fortløpende. Meld din interesse ved å søke på en eller flere moduler via søknadsskjemaet. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no

 • Søknadsfrist: 6. juni
 • Oppstart: Høsten 2024
 • Undervisningsdager: 1-2 kvelder per uke. Fysisk/digital samling i tillegg. 

Følgende emner er tilgjengelig på lokalt opptak:

 • Emne 2: Elektrokjemi og materialteknikk for batterier 

 • Emne 3: Fleksibel digitalisert batteriproduksjon

 

Våre samarbeidspartnere

Studiet er utviklet av Fagskolen i Vestland, Fagskolen i Rogaland, Fagskolen i Nordland, Fagskolen i Innlandet og Fagskolen i Viken. Vi har hatt med oss arbeidslivet i utviklingen av studiet. Norsk Hydro, FREYR og Nordland fylkeskommune vært viktige partnere. Sammen har vi skapt Norges første fagskolestudium skreddersydd for batteriindustrien.

Fagskolen i Viken har akkrediteringen til utdanningen som vil si at det er gjennom vår skole du kan søke på studiet. Undervisningen vil foregå over nett og de fysiske samlingene vil rullere på de ulike fagskolene.

 

Behovet for batteriproduksjon

Store deler av arbeidslivet har behov for økt kompetanse innen batteriteknologi, og batteriindustri sees som en unik industrimulighet for Norge. Per i dag finnes det få utdanningstilbud rettet mot batteriindustri i Norge, og dette tilbudet er det første på fagskolenivå. Dette er derfor en unik mulighet for deg som ønsker å posisjonere deg og din kompetanse inn mot det som kan bli Norges neste industrieventyr.

Studiet ligger i skjæringspunktet mellom elektro og tradisjonell industriproduksjon. Våre studenter har variert bakgrunn, de er elektrikere, automatikere, brannmenn, eller bakgrunn i kjemi og prosessindustri til bilteknikk/bilbransjen m.m.

Velger du dette studiet er du med på å bygge opp et norsk konkurransefortrinn – nemlig verdens beste fagoperatører innen batteriproduksjon.
 

Oppbygging og arbeidsformer

Studieløpet har et omfang på 60 studiepoeng og 2 års varighet. Det består av seks emner av ulikt omfang. For pilotgjennomføring er det 60 studieplasser som fordeles på to klasser. Merk at det er mulig å delta på enkeltemner/moduler.

Studiet organiseres på følgende måte:

1-årig utdanning fordelt over 2 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger.

Studiet innebærer minst 1 fysisk samling per modul. Merk at samlingene vil bli gjennomført ved ulike relevante lokasjoner i Norge, og det må påregnes kostnader  for reise og opphold til disse samlingene. I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper.

Studiet består av 6 moduler/emner;

 • Emne 1 :   Batteriindustri og bærekraft
 • Emne 2:  Elektrokjemi og materialteknikk for batterier (Oppstart høsten 2024)
 • Emne 3:    Fleksibel digitalisert batteriproduksjon (Oppstart høsten 2024)
 • Emne 4:    Logistikk og sporbarhet i produksjonen
 • Emne 5:    SMART vedlikehold (Oppstart januar 2024)
 • Emne 6:    Industriell Intelligens (Oppstart januar 2024)

Merk at modulene ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølgen over.

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er:

 • Forelesninger
 • Stedbasert undervisning
 • Nettbasert undervisning
 • Egenstudier
 • Veiledning
 • Flipped classroom
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Problembasert læring (PBL)

Samlinger inneholder obligatoriske læringsaktiviteter som gjør deltakelse obligatorisk. Det kan søkes fritak for deltakelse basert på enten helsetilstand eller pålagte aktiviteter fra arbeidsgiver, søknaden må dokumenteres med legeattest eller skriftlig uttalelse fra arbeidsgiver. Dersom fritak innvilges vil studenten få et obligatorisk arbeidskrav som har et omfang og innhold som tilsvarer læringsutbyttet for samlingen.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studentene skal etter gjennomført utdanning ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studenten vil etter gjennomført studie være rustet til arbeidsoppgaver i batteriindustrien og øvrige bransjer hvor kompetanse om batterifag og batteriproduksjon er sentralt.

Fra rapporten Battkomp (Fase 1: Behovskartlegging, 27.10.2021) utarbeidet av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess2:

«De aller fleste aktørene (92 prosent) i den norske batteriverdikjeden gir utrykk for at tilgangen på relevant batterikompetanse er en utfordring, og det gjelder samtlige battericelleprodusenter. Foreløpig er alle i en tidlig fase, og det er primært de med høyere utdannelse som ansettes nå. Det er først om 1-2 år at tallet på ansettelser begynner å skyte fart, siden behovet for teknikere og fagarbeidere da begynner å melde seg. Det er denne gruppen som vil utgjøre hoveddelen av de ansatte i batterifabrikkene.»

Videre sier rapporten:

«Det er vanskelig å oppgi eksakte tall for hvor mange som skal ansettes i batterifabrikkene de nærmeste årene, men basert på presseoppslag vil tallet ligge på ca. 7000 om 4-5 år. I tillegg kommer de som skal ansettes i andre deler av verdikjeden. Dette betyr at det vil være et betydelig behov for utdanning på alle nivåer de nærmeste årene. Både når det gjelder spesialisert batteriarbeidskraft og etter- og videreutdanning av personell som kommer fra andre bransjer.»

 

Relevante nyhetsaker til studiet

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev.
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

Hva kan være relevante fagbrev?

 • Utdanningsprogram Teknologi og industrifag innen programområdene Automatisering, Brønnteknikk, Flyfag, Industriteknologi, Kjemiprosess og laboratoriefag, Kjøretøy, Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, Maritime fag, Transport og logistikk
 • Utdanningsprogram Elektro og datateknologi innen programområdene Automatisering, Brønnteknikk, Datateknikk og elektronikk, Drone, Elenergi og ekom, Flyfag, Industriteknologi, Kjemiprosess og laboratoriefag, Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, Kjøretøy, Maritime fag
 • Utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon innen programområdet Informasjonsteknologi

Er du usikker på om fagbrevet kvalifiserer? Send oss gjerne en henvendelse. Kontakt studiekoordinator.kongsbergfs@viken.no

Hva kan være relevante fagbrev?

 • Utdanningsprogram Teknologi og industrifag innen programområdene Automatisering, Brønnteknikk, Flyfag, Industriteknologi, Kjemiprosess og laboratoriefag, Kjøretøy, Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, Maritime fag, Transport og logistikk
 • Utdanningsprogram Elektro og datateknologi innen programområdene Automatisering, Brønnteknikk, Datateknikk og elektronikk, Drone, Elenergi og ekom, Flyfag, Industriteknologi, Kjemiprosess og laboratoriefag, Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk, Kjøretøy, Maritime fag
 • Utdanningsprogram Informasjonsteknologi og medieproduksjon innen programområdet Informasjonsteknologi

Studiekostnader

Pilotkjøringen av studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold for fysiske samlinger, pensum og nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende.

Se oversikten over studiekostnader her ››

Søk opptak via Fagskolen i Viken sine nettsider, søkerknappen øverst til høyre tar deg til søknadsskjema. 

Du kan også gå til Slik søker du siden for informasjon.