Åpnet Norges første batteristudium for fagarbeidere

Av unike industrimuligheter for Norge peker mange på batteriindustri. Gode utdanningstilbud er en forutsetning for å lykkes. Åpningen av Norges første batteristudium for fagarbeidere ble feiret i Mo i Rana 18. januar.
Bilde

Fra venstre: Katrine Vinnes - Norsk Industri, Elin Dahlseng Eide - fylkesråd for utdanning og kompetanse i Nordland fylke, Eirik Hågensen - rektor Fagskolen i Viken og  Arvid Ellingsen - LO

Skal Norge lykkes med å bygge opp en bærekraftig og velfungerende batteriverdikjede må det etableres utdanningstilbud som møter behovet for kompetanse. Dette slo BattKOMP-prosjektet fast i oktober 2021. Fem offentlige fagskoler har gått sammen om å utvikle det nye tilbudet som går under navnet «Batterifagskolen».

Dette tilbudet ligger i skjæringspunktet mellom elektro og tradisjonell industriproduksjon. Det gjenspeiler også studentene med sin varierte bakgrunn. Felles er at de er fagarbeidere som nå skal utvikle seg videre og bygge på med mer kompetanse. Norge som industrinasjon trenger rett kompetanse og nok kompetanse. 

Batterisatsingen i Norge bygger på et norsk konkurransefortrinn - nemlig verdens beste fagoperatører - enten de har bakgrunn fra elektro eller industriteknologi. Den norske modellen bygger på samspillet mellom fagarbeideren, ingeniøren og forskeren på laboratoriet. Den komplekse verdikjeden i batteriproduksjonen utfordrer oss på nettopp dette samspillet. Sa leder av Fellesforbundet Jørn Eggum i sin tale på åpningen.

Bilde fra et auditorium med publikum og en taler
Leder av Fellesforbundet Jørn Eggum la vekt på samarbeid og kompetansebygging i sin tale

Under åpningstalene ble det lagt stor vekt på viktigheten av samarbeid for å utvikle bærekraftig industri og løsninger for fremtiden. Rektor ved Fagskolen i Viken Eirik Hågensen gratulerte spesielt studentene som har tatt et valg om å bygge kompetanse for en helt ny industrisatsing i Norge. 

Studentene gjennomfører sin første samlingsuke i Mo i Rana, og viste villig frem sitt første prosjekt til gjestene på åpningen. I prosjektet skulle studentene bygge sine første batterier med nok kraft til å få en lysdiode til å lyse opp. 

Bilde av to menn som sitter og måler strøm
Studentene bygget sine første batterier under åpningen av Batterifagskolen