Satser på kompetanseheving av lærere

Ansatte ved Fagskolen i Viken var denne uken samlet på Scandic Hotel i Asker for faglig påfyll og kompetanseheving. Hovedtema for samlingen var hindringer for læring.
Foto: Jo Røislien selfie

På programmet stod foredrag med Jo Røislien og Lars Jørgensen, i tillegg til fagspesifikke foredragsholdere for de ulike studieretningene. Røislien er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk, og har en doktorgrad i geostatistikk fra NTNU. Gjennom flere år som ivrig statistiker og matematiker, har Røislien fått erfare at det som interesserer han, ikke nødvendigvis er like interessant for alle andre.

Røislien har selv undervisningserfaring og kjenner til utfordringene ved å skape interesse for fagstoff det normalt sett ikke er så stor interesse for. Han er professor i medisinsk statistikk ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) og førsteamanuensis II ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). I tillegg har han erfaring som programleder og manusforfatter for TV-serien Siffer, som var en underholdnings-TV-serie om tall, matematikk og statistikk for folk flest. Han la i sitt foredrag vekt på hvordan man kan skape interesse hos tilhørerne og lykkes med formidling på en god og levende måte.

Indre hindringer for læring

Lars Jørgensen fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, snakket om ytre hindringer for læring. Tema for foredraget var universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter med ulike behov for tilpasning i studiesituasjonen, for å skape likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Store deler av tiden ble også satt av til gruppearbeid om de ulike temaene både på tvers av fagdisipliner og studiesteder.

Lars Jørgensen, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 

Nye innspill og nyttig kunnskap

For lærerne ble dag to viet til de ulike studie- og fagretningene bygg, anlegg og KEM, datateknikk, elektro, helsefag, BIM, kjemi, ledelsesfag, oppvekstfag, reiselivsfag, teknologifag og fellesfag på tvers av studiestedene.  Teknologifagene fikk besøk av Lars Lyshaug fra ReThink som bidro til ny innsikt om generativt design gjennom foredrag og gruppearbeid. For bygg, anlegg og KEM stod blant annet miljø og klimakrav i anbud og kontrakter på programmet, og påvirkningen dette har på prosjektene i bransjen. Lars Harald Heggen, lærer i teknologifag på Kongsberg, mener det er positivt og viktig med nye faglige innspill.

- Det er positivt å få nye innspill, og å lære nye helt konkrete ting. For eksempel lærte jeg av Lars Jørgensen at studenter kan være mentorer for andre studenter gjennom NAV, og det er nyttig for meg som lærer å vite om, forteller han.

I tillegg til det faglige påfyllet mener Heggen at også det sosiale er en viktig del av slike samlinger.

- Det er viktig at vi møtes og blir kjent med hverandre for å skape en god felles fagskole, sier han.

Styrke samlet kompetanse

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen, sier at formålet med samlingen var å styrke skolens samlede kompetanse, gjennom mest mulig praksisnært innhold.

- Vi hadde en tilsvarende samling i høst. Programmet denne gangen er et direkte resultat av tilbakemeldingene fra forrige gang. De ansatte ønsket faglig innhold relatert til vår kjernevirksomhet som er undervisning, forteller han.

Erfaringsdeling på tvers

Hågensen forteller videre at et av formålene også er å bygge relasjoner på tvers av studiesteder.   

- Vi har studiesteder i hele Viken. Det er ikke så ofte alle våre ansatte møtes. Slike samlinger bidrar til å motivere lærere og gir en god mulighet for erfaringsutveksling på tvers av studiesteder og fagfelt, sier han.