Regjeringen deler ut pandemipenger for å hjelpe studentene å opprettholde studieprogresjonen

Regjeringen har delt ut 17 mil NOK til fagskolene.
Pandemipenger

– Pandemien er seiglivet, og det ble i vinter mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes sosialt. Effekten av pandemien kommer heller ikke til å være over med en gang vi åpner opp igjen. Derfor har Stortinget vedtatt å tildele 170 millioner kroner til å følge opp studentene faglig og sosialt i år. Målet er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

 

  • Fagskolene får 17 millioner kroner. Hver fagskole får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter studenttall.
  • Studentsamskipnadene får 60 millioner kroner. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter medlemstall. Studentfrivilligheten skal kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud.

I Østlandsamarbeidet ser fordelingen ut som følger:

  • Fagskolen i Viken                               1 110 424 
  • Fagskolen Innlandet                              858 833
  • Fagskolen Vestfold og Telemark            696 651
  • Fagskolen Oslo                                      458 055

Samskipnader:

  • Studentskipnaden i Sørøst-Norge      4 071 000
  • Studentskipnaden i Østfold                 1 658 000