Offisiell åpning av Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling

Mandag 30. august ble ambulansefagarbeidere møtt av Fredrikstad ordfører Jon-Ivar Nygård som offisielt åpnet fagskolestudiet Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling, ved studiested Fredrikstad.
Ambulanse
F.v Marius Bjørndalen – Styringsgruppe medlem, Fagforbundet, Mette Meisingset – Styringsgruppeleder, Fag- Og Kompetanseavdeling SØ, Joachim G. Olson - Seksjonsleder Prehospital avdeling, Malin Berentsen - lærling, Kristoffer Karlsen - lærling, Ordfører Jon-Ivar Nygård, Eirik Hågensen - Rektor Fagskolen i Viken, Tone Eide - Prosjekleder, Fagskolen i Viken, Ketil Solbakke, Prorektor FiV Studiested Fredrikstad, Gry Ulvedalen - Utviklingsleder FiV, Fredrik Hæren - Utdanningsleder FiV og Siv Groth Johansen - Prosjektmedlem, Fag- Og Kompetanseavdeling SØ.

Historisk kull innenfor ambulansefaget 

I går hadde Fagskolen i Viken en historisk markering av unikt studie utviklet for ambulansefagarbeidere. Hele 70 ambulansefagarbeidere går i gang med helt nytt studie innenfor ambulansefaget. Aldri før har Fagskolen i Viken fått over 350 søknader til et studie på sitt førstevalg, hvorav 226 var kvalifiserte. Konkurransen har vært hard om studieplassene og de som har fått studieplass har gode kvalifikasjoner og arbeidserfaring. 

I utgangspunktet hadde vi kun 30 studieplasser å tilby, men etter at skoleeier Viken Fylkeskommune har gitt finansiell støtte, kunne Fagskolen heldigvis tilby flere studieplasser. 

Ambulanseyrket er praktisk, og dette studietilbudet hører naturlignok hjemme hos Fagskolen som er ett praksisnært og yrkesnært skoleslag. Gjennom utdanningen får studentene styrket sin kompetanse innen operativ ledelse med fokus på innsatsledelse i ambulansetjenesten, dette vil styrke ambulansefagarbeiderens rolle i samarbeid med andre etater og styrke evnen til vurdering og prioritering når det gjelder pasienters, kollegaers og andres sikkerhet. Ambulansetjenesten møter ofte ulike sårbare pasientgrupper i oppdrag, gjennom utdanningen vil studentene få økte kunnskaper og ferdigheter i forhold til særskilte pasientgrupper ambulansearbeideren møter i arbeidshverdagen.

Ordfører taler til første kull ambulansepersonell

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad, holdt flott tale for studentene, med det erklærte Fagskolen i Viken studiet som offisielt åpnet. 

Ordfører Jon-Ivar Nygård i Auditoriet
Foto: Fagskolen i Viken

Samarbeid med yrkessektoren 

Studiet ble utviklet i samarbeid med prehospitale tjenester og Fag- Og Kompetanseavdeling i Sykehuset Østfold, Fagforbundet og Fagskolen i Viken. Det har vært en utviklingsperiode på 2 år siden behovet ble meldt inn, til Fagskolen i Viken kan starte opp dette unike studietilbudet.

Fagskolen i Viken er utrolig stolte over innholdet i utdanningen som er skreddersydd til hverdagsutfordringer ambulansefagarbeidere kan forvente å stå i til det daglige.

Videreutdanningen vil bidra til å heve det faglige nivået hos ambulansefagarbeidere, som vil oppnå bred kompetanse innenfor ambulansefagets ansvarsområder og dermed være et viktig bidrag til å styrke fremtidens helsevesen med dyktige fagfolk.

F.v. Malin Berentsen - lærling, Joachim G. Olson - Seksjonsleder Prehospital avdeling, Kristoffer Karlsen - lærling,
T.v. Tone Eide, Prosjektleder Fagskolen i Viken og Gry Ulvedalen, Utviklingsleder Fagskolen i Viken.

Fagskolen har hatt et godt og produktivt samarbeid med dyktige medarbeidere fra Sykehuset Østfold i plangruppen i studieplanarbeidet. Det har vært en spennende og lærerikt prosess med å utvikle studieplanen for ambulanseoperativt arbeid og prehospital pasientbehandling, sier Tone Eide, Prosjektleder for utviklingen av studiet.

Nettbasert med samlinger

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og er inndelt i 5 emner. Totalt omfang, iberegnet egenstudier, antas å være omtrent 1600 timer. Utdanningen ligger på nivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Studiet er organisert som samlingsbasert nettstudium på deltid, over 2 år. Studiet innebærer 3 samlinger pr. semester og ukentlig nettundervisning, i tillegg får studentene veiledning individuelt eller i grupper.

Dette er emnene;

  • Emne 1: Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
  • Emne 2: Ambulanseoperativ ledelse
  • Emne 3: Akuttmedisinske tilstander hos eldre
  • Emne 4: Psykiske lidelser og ruslidelser
  • Emne 5: Fødsler, nyfødte og akutt syke barn