Nytt studie innen helse: Medisinsk virksomhet

Ny høyere videreutdanning innen «Medisinsk virksomhet» for helsefagarbeidere starter opp i august 2023.
En helsefagarbeider med videreutdanning innen «Medisinsk virksomhet» vil få en spisskompetanse knyttet
til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med medisinske sykdomstilstander.
Bilde av lege som holder smilende pasient i hånden

Studiet skal utvikle helsefagarbeiderens vurderingskompetanse til pasienter som er akutt, kronisk og kritisk syk, og mot tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand, uavhengig av tilstand og diagnose. Kunnskap og forståelse for hvordan sykdom og behandling kan gi konsekvenser og påvirke den som er rammet vil være en viktig forutsetning for å kunne delta aktivt i behandling, iverksette tiltak og håndtere pasientsituasjoner på en faglig, trygg og verdig måte.  

Utdanningen skal bidra til å sikre den enkeltes og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med utfordringer og nye oppgaver innen helsetjenesten. Helsefagarbeideren kan bidra på et høyere faglig nivå, utføre flere oppgaver og dermed styrke oppfølgingen av pasienter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Studiet gir helsefagarbeideren en kompetanse som er viktig innen medisinske avdelinger på sykehus, helsehus, legevakt, sykehjem og hjembaserte tjenester. 

Utdanningen er utviklet i nært samarbeid med Sykehuset Østfold, Fredrikstad kommune som representant for kommunene i Østfold gjennom SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) og Fagskolen i Viken.  

 

Les mer om studiet her: https://fagskolen-viken.no/studier/helsefag/medisinsk-virksomhet 

Studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak fra 1. februar. Frist for å søke er 15. april.