Nytt studie i regionen Trøndelag Sør

Som et resultat av økt kompetansebehov for helsefagsarbeiderne og et godt samarbeid med flere
kommuner i Trøndelag - Sør, skal Fagskolen i Viken tilby studiet: Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten.
Opptaket til fagskolestudiet er i gang og oppstart er høsten 2023.
Bilde

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) er et samarbeidsorgan for kommunene Holtålen, Røros, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Rådet samarbeidet om å finne gode løsninger på distrikstelaterte utfordringer og har gjennomført et prosjekt som har identifisert hvilke kompetansebehov kommunene har felles.

Helselederne pekte på behovet for å øke helsefagarbeidernes kliniske kompetanse, særlig med tanke på de utfordringene kommunenes helse- og omsorgstjeneste står ovenfor i dag og ikke minst de årene som kommer. Demografiske framskrivninger viser at kommunene i årene som kommer må betjene stadig flere brukere.

- Ved å styrke helsefagarbeidernes kliniske kompetanse rustes denne yrkesgruppen til å gi faglig avlaste sykepleieressursens. Helselederne mener ser dette som et godt tiltak for å ivareta kvalitet i tjenesten og lette kommunenes drift av helse og omsorgstjenesten i møte med fremtiden, sier rådgiver i Regionrådet Trøndelag Sør Mari Løvli Yri.

 

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

For å raskt kunne tilby kompetansen det var behov for tok Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) kontakt med Fagskolen i Viken, og samarbeidet ble et faktum.

- For å dekke behovet der det er størst er det flott at vi gjennom godt samarbeid kan gjennomføre dette studiet desentralisert på andre steder i Norge. Det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra til økt kompetanse i flere regioner, sier utdanningsleder i Fagskolen i Viken Mette Marthinsen.

Studiet; Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten er utviklet i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og gir kandidaten klinisk kompetanse og ferdigheter som nyttiggjøres i arbeidssituasjon. Studiet ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten tilbys fra og med høsten 2023 med studiested ved Gauldal vgs. i Midtre Gauldal kommune. Studiet gjennomføres på deltid med en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger. Studiet i sin helhet gir 60 studiepoeng. Fra høsten 2023 vil det være 30 tilgjengelige studieplasser som studentene kan søke på gjennom Samordna opptak, innen 15.april. Studiet er offentlig finansiert, studenten betaler kun en semesteravgift. Trøndelag Sør og regionen Trøndelag Sørvest samarbeider om å fylle de ledige studieplassene til høsten.

Rekrutteringen av lærer til studiet er i gang og det allerede flere godt kvalifiserte søkere.

 

Les mer om studiet observasjon- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

 

Foto: Faglærer i Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten Tone Marita Eide gjennnomgår metodikk for oppdagelse av sykdomsforverring av tilstand ved studiested Fredrikstad.