Nye muligheter i arbeidslivet for Kristin og Monica

Vi lever i et samfunn som stadig er i endring, og hver enkelt av oss skal ta valg og håndtere utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og endringer i livet generelt. Det er derfor helt vanlig og ofte nødvendig at vi endrer arbeidsområdet, skifter jobb eller tar ny utdanning flere ganger i løpet av livet.
Bilde

Kristin Bustgaard (54) og Monica Olstad (49) har begge hatt en lang yrkeskarriere før de startet på studiet Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, høsten 2023. Begge ønsker å videreutvikle den kompetansen og kunnskapen de allerede har for å kunne utføre andre nye arbeidsoppgaver og ta nye roller i arbeidslivet i fremtiden. Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet gir studentene økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov. Selv om Kristin og Monica studerer det samme, har de ganske så ulik bakgrunn og erfaring, noe som viser at det er mange veier til Rom. 

- Utdanning er ikke nødvendigvis noe man gjør seg ferdig med i ung alder. Man må være forberedt på å oppleve endringer og overganger gjennom hele livet og utdanning er aldri feil, sier Monica.  

Hun har flere ganger i løpet av arbeidslivet tatt nye valg, så hun vet hva hun snakker om.  Monica er en person med mange interesser og har både en formell utdanning og erfaring innenfor flere fagfelt. Hun har blant annet bakgrunn fra bank og finans og utdannet personlig trener og kostholdsveileder. Nå har Monica fått ny jobb som veileder og koordinator for bo og miljøtjenesten i Gjerdrum kommune. 

Kristin er en erfaren hjelpepleier med over 30 års erfaring innen hjemmesykepleien og sykehjem. Hun har også tidligere jobbet i NAV og som personlig assistent og har alltid hatt en lidenskap for å hjelpe andre. Nylig grep hun muligheten til å utforske nye områder innen helsesektoren og har et engasjement som konsulent i Hvaler kommune, hvor hun har administrative oppgaver og jobber med personalformidling for både hjemmetjenesten og sykehjem. 

-Jeg har jobbet i turnus i 30 år og var klar for noe nytt. Dette var derfor en veldig spennende mulighet for meg til å gjøre noe annet, sier Kristin. 

 

Hun ser på utdanningen ved Fagskolen i Viken som nøkkelen til å utvide sine karrieremuligheter og for å bygge videre på sin eksisterende kompetanse og erfaring for å kunne ta nye roller og oppgaver.   

  

Aldri for sent å sette nye mål 

Kristin og Monica er enig i at det er fint å være voksne studenter med mye erfaring. De oppfordrer også andre voksne i lignende situasjoner til å ta steget mot å utforske nye fagområder og utvide sine muligheter videre i arbeidslivet. 

- Det er fint å være voksen student. Vi har mer erfaring og har flere knagger å henge kunnskapen på. Det er aldri er for sent å sette nye mål, sier Monica. 

- Det er godt over 30 år siden jeg gikk på skole sist, så det har vært mye å sette seg inn i, men jeg synes det er kjempegøy! Studiene er også tilpasset slik at du kan kombinere det med jobb, sier Kristin fornøyd. 

Studiet Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer gjennomføres på deltid over to år og gir 60 studiepoeng og en fagskolegrad. Studiene er offentlig finansiert og studenten betaler kun en semesteravgift og for bøker. 

Her kan du lese mer om Helseadministrasjon og pasientrettede IKT- systemer.