Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kommet til Fredrikstad for å forelese om EKOM til Elkraft-studenter ved Fagskolen i Viken.

Nkom arbeider for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon (ekom) til brukere i hele landet. Nkom er også de som behandler søknader om ekomnettautorisasjon (ENA).
Foto: Senioringeniør Finn Arne Johansen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Foto: Senioringeniør Finn Arne Johansen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Elkraft studentene ved Fagskolen i Viken, Fredrikstad fikk i går besøk av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Senioringeniør Finn Arne Johansen holdt en 4-timers økt om EKOM som kommer godt med når studentene snart skal ha eksamen i emnet.

EKOM er et obligatorisk emne og en del av studiet for Elkraft studenter ved Fagskolen i Viken. Studentene får kompetanse i prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvaret i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskravene som Nkoms autorisasjonsforskrift stiller til kvalifisert person. Etter fullført fagskolegrad i Elkraft og med ett års relevant ekomnettpraksis, kan dermed studentene være kvalifisert person og sikre at arbeidsgiver kan få innvilget ekomnettautorisasjon (ENA).

Foto: Elkraft studenter, Fagskolen i Viken Studiested Fredrikstad

 

For studentene som blir uteksaminert våren 2022 ved Studiested Fredrikstad, er dette første kullet som går ut med EKOM-kompetanse som en del av utdanningen. Ved Studiested Kongsberg har dette vært en del av studiet i noen år allerede.

EKOM - Viktig kompetanse for samfunnet

EKOM-kompetanse har med tiden blitt mer og mer viktig for at samfunnskritiske ekomnett skal fungere. Digitalisering er viktig for samfunnet og vi bruker ekomnett til all form for elektronisk kommunikasjon. Til dette trenger vi god ekomnettinfrastruktur for at EKOM tjenestene skal fungere.

Økt etterspørsel etter EKOM autorisasjoner

Nye regler har økt etterspørselen etter elektroingeniører med Ekom fordypning. Alle elektrobedrifter må i dag ha en EKOM-ansvarlig i 100% stilling for å få innvilget ekomnettautorisasjon. Autorisasjonen følger bedriften, men kravene for å søke er kvalifisert personell med formell utdannelse og relevant praksis. Det gjør fagskoleingeniører ettertraktet når de har Ekom som en del av studiet.

Elektroingeniører som er kvalifiserte personer for ekomnettautorisasjon (ENA) jobber blant annet med å bygge og vedlikeholde EKOM-nettverk. Ekomnetteneer blant annet svært sårbare mot både vær, vind og sabotasje. EKOM-kompetanse er også utrolig viktig for å hindre Cyberangrep mot Ekom, som går utover elektronisk kommunikasjon og kan hindrevarsling til kritiske funksjoner i samfunnet som nødetatene og lignende.

Det er også utfordringer med det som kalles EMI (elektromagnetisk interferens) som skaper elektromagnetisk støy eller bølger som også kan forstyrre ekomnett og dermed kritiske samfunnsfunksjoner. Et godt eksempel på det var da Rockheim i Trondheim, installerte 13.000 LED-lamper i 2014, dette forstyrret sambandsfrekvensen til flytrafikken og ble raskt slukket.