Møt oss på Arendalsuka!

Arendalsuka er fra 14. til 18. august og er demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.
Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Alt er åpent for alle og er helt gratis!

For oss ved Fagskolen i Viken er det viktig å være til stede på relevante arenaer og påvirke rammebetingelsene som politikken setter. Vi er glade for å være med å prege den nasjonale debatten innenfor kompetanse og utdanning. Dette er viktig for oss fordi politikken legger føringer for hvilke muligheter vi kan tilby våre studenter, og hva vi kan tilby av utdanning som treffer arbeidslivets behov. 

Er du i nærheten av Arendal den 14.-18. august? Ta gjerne turen innom ett eller flere av arrangementene vi bidrar på.

Fagskolen i Viken på Arendalsuka 2023

 

Omstilling og kompetanse

Tirsdag 15. august kl.17.30 - 18.30

Arendal Kultur og rådhus - Bystyresalen 

Arrangert av Fagskolen i Viken

Arbeidslivets suksess i det grønne skiftet og den omfattende omstillingen av norsk næringsliv hviler på tilgangen til nødvendig kompetanse. Fagarbeiderens kompetanse framheves av arbeidslivet som spesielt viktig.

I denne programposten tar vi utgangspunkt i NHO og LO sin rapport "Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet" og går i dybden på hvordan utdanningsinstitusjonene kan levere relevant kompetanse til rett tid for å imøtekomme behovene i fremvoksende næringer. Kan tilgangen på riktig kompetanse være et avgjørende beslutningsgrunnlag for bedriftsetableringer i Norge? Og, er det kanskje på tide å tenke nytt på hvordan vi tilbyr utdanning framover?

Vil vi ta opp viktige spørsmål og diskutere betydningen av kompetanse som en konkurransefordel i det grønne skiftet. Vi vil dykke ned i temaer som hvordan fagarbeideres kompetanse blir stadig mer ettertraktet av arbeidslivet og bruke eksempler på hvorfor fagskolene har en viktig rolle framover i samspill med høyere universitetene og høgskolene.

Sammen kan vi legge grunnlaget for et fremtidsrettet og komplementerende utdanningsløp som møter behovene til det arbeidslivet og sikrer at vi opprettholder velferdssamfunnet vårt i årene som kommer. Disse vil medvirke i samtalen:

Vegard Einan (Regiondirektør - NHO Oslo Viken) ,
Siv Henriette Jacobsen (Fylkesrådsleder - Viken fylkeskommune),
Stein Lier Hansen (Administrerende direktør - Norsk Industri)
Eirik Hågensen (Rektor - Fagskolen i Viken)

Mer om arrangementet omstilling og kompetanse

 

Tid for handling

Onsdag 16. august kl.17.30 -18.30

Arendal Kultur og rådhus - Bystyresalen 

Arrangert av Fagskolen i Viken

I en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste spiller teknologi og digitalisering en stadig viktigere rolle. Men hvordan påvirker dette arbeidsoppgavene og oppgavedelingen til helsefagarbeideren? Spesielt er det en økende diskusjon om forskjellene mellom sykepleiere og helsefagarbeidere i helse- og omsorgssektoren. Hvordan kan teknologiperspektivet påvirke arbeidsdelingen og samarbeidet mellom disse yrkesgruppene? Og hvordan kan kommunene og helseforetakene tilpasse seg til den teknologiske utviklingen og samtidig sikre at de ansatte har riktig kompetanse og utnytte hverandres kompetanse på best mulig måte? I dette innlegget vil vi diskutere disse spørsmålene og utforske mulighetene og utfordringene som følger med teknologi og oppgavedeling i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Une Marit Tangen (Kommunalsjef, helse og omsorg - Notodden kommune),
Kristoffer Hochnowski (Spesialrådgiver, Medisin og Helsefag - Vestre Viken Helseforetak)
Janne Dugstad (Førsteamanuensis, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap– Universitet Sørøst-Norge)
Iren Luther (Leder, Yrkesseksjon helse og sosial - Fagforbundet)
Mette Wangberg Storhaug (Prosjektleder – Fagskolen i Viken)

Mer om arrangementet:Tid for handling

 

«Alle» heier på høyere yrkesfaglig utdanning, eller gjør de egentlig det?

Onsdag 16. august kl.10.30 - 11.30 

Arrangert av Fagskolen i Agder, Høy - Interesseorganisasjonen for de offentlige fagskolene

HØY og Fagskolen i Agder inviterer til en time hvor vi drøfter utfordringene og mulighetene som ligger i fagskolesektoren i Norge. I tillegg til innlegg fra rektor Gunnbjørg T. Engehagen fra Fagskolen i Agder, Gard Tekrø Rolid fra Fagskolen Innlandet og Eirik Hågensen fra Fagskolen i Viken, har de i paneldebatt med:

Jorodd Asphjell (Ap)
Marit Knutsdatter Strand (Utd.komitéen, Sp)
Kari-Anne Jønnes (H)
Trude Tinnlund (LO)
Gjermund Løyning (NHO)

Mer om arrangementet «Alle» heier på høyere yrkesfaglig utdanning, eller gjør de egentlig det?