Møt Cathrine, Stian og Julianne som studerer Medisinsk virksomhet

Helsefagarbeiderne Cathrine, Juliane og Stian er blant de første studentene som studerer Medisinsk virksomhet på Fagskolen i Viken. Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkeltes og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med utfordringer og nye oppgaver i helsetjenesten, og startet opp høsten 2023.

Les om hva studentene synes om studiet og det å være student!
Studenter medisinsk virksomhe
Bildet fra venstre Cathrine Stabell Mikaelsen, Stian Kanstrup og Julianne H. Frøseth.

Catrine Stabell Mikaelsen (41)  

Jobber på akuttavdelingen og lindrende enhet,

Helsehuset i Fredrikstad.  

 

Hva synes du om studiet Medisinsk virksomhet?  

– Studiet i Medisinsk virksomhet har vært en svært relevant og givende opplevelse for meg. Den innsikten og kunnskapen jeg får gjennom studiene gir meg muligheten til å bidra til bedre trygghet for pasientene jeg jobber med. Det har også ført til en økt bevissthet rundt hva vi gjør på jobb, og hvorfor det er viktig. 

Jeg vil spesielt rose faglæreren Hilde Lunde Bjørkeng, som har vist seg å være svært tilgjengelig, kunnskapsrik og motiverende. Hennes engasjement for å bidra til læring og utvikling har vært inspirerende, og det har vært tydelig at hun ønsker at studentene skal lykkes i studiene. 

 

Hva er det beste med å være student i voksen alder? 

– Å være student i voksen alder har sine utfordringer, men det gir også en unik motivasjon. Den nye kunnskapen jeg tilegner meg, gir en umiddelbar gevinst i arbeidsdagen min, og alt jeg lærer blir direkte anvendt på avdelingen hvor jeg jobber. Selv om det kan være krevende å kombinere studier med jobb og familie, har jeg hatt støtte fra en god leder som har tilrettelagt for at det lar seg gjøre. 

En ekstra bonus ved å være student er mangfoldet i klassen. Vi kommer fra ulike steder i Norge, og har forskjellige arbeidsbakgrunner, noe som skaper et dynamisk læringsmiljø. Deling av erfaringer og kompetanse på tvers, har vært svært berikende. Det å spille hverandre gode har vært en viktig del av læringsprosessen. Nå ser jeg frem til å treffe gjengen på julebordet vi har planlagt. 

 

 

Stian Kanstrup (39)  

Jobber i hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune. 

Hva synes du om studiet Medisinsk virksomhet?  

– Jeg ble først introdusert for studiet av ledelsen i min virksomhet, og jeg finner det svært spennende og relevant med tanke på mine daglige arbeidsoppgaver. Å kunne knytte teorien direkte til min egen erfaring gir meg en dypere forståelse. Et av studiets fokusområder er etikk – hva som anses som etisk riktig i ulike arbeidssituasjoner. Slike situasjoner oppstår ofte uten forvarsel, men gjennom økt kunnskap, innsikt, kommunikasjon og refleksjon utvikler man en bedre forståelse og blir i stand til å ta mer informerte beslutninger. 

Hva er det beste med å være student i voksen alder? 

– Å kombinere studier med arbeid og familieliv kan være utfordrende. Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som gir meg denne muligheten, og legger til rette for det, slik at det lar seg gjennomføre. Med denne utdannelsen føler jeg meg tryggere i jobben min. Å få en grundigere forståelse av sykdomsforløp og hva man skal være oppmerksom på, gjør at man kan oppdage endringer tidlig, noe som igjen fører til færre sykehusinnleggelser. Dette oppleves som meningsfullt, spesielt når man forstår sammenhengen mellom ens arbeid og det større bildet. 

 

Julianne H. Frøseth (27)  

Jobber på kreftavdelingen,

Sykehuset Østfold.

Hva synes du om studiet Medisinsk virksomhet?  

– Jeg har lenge ønsket å ta mer utdannelse, og dette studiet går dybden i sykdomslære, mer enn det jeg først forestilte meg. Det er spennende å kunne få mer kunnskap, og friske opp den kunnskapen som man allerede har. Det beste er at du kan ta i bruk denne kunnskapen umiddelbart i arbeidslivet, slik at jeg blir en bedre helsefagarbeider. 

 

Hva er det beste med å være student i voksen alder? 

– For å være ærlig var det mer jobb enn jeg hadde sett for meg, men man må bare bli mer strukturert og finne sin form. Å ha erfaringsbasert kompetanse er en betydelig fordel, da det gjør det lettere å knytte teori til reelle arbeidssituasjoner. Det er alltid noe nytt å lære! Mestringsfølelsen og tilbakemeldingene underveis gir ekstra motivasjon. Å utveksle erfaringer med medstudenter og lære av hverandre har vært en avgjørende del av studieopplevelsen. 

 

 

Kort om studiet Medisinsk virksomhet 

  • Studiet har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som har spisskompetanse knyttet til medisinske sykdomstilstander, behandling, pleie og omsorg til voksne og eldre pasienter, som mottar helsetjenester fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

  • Studiet startet opp for første gang høsten 2023 ved studiested Fredrikstad. 

  • 60 studiepoeng 

  • Gjennomføres samlingsbasert kombinert med nettundervisning over to år. 

  • Utviklet i nært samarbeid med Sykehuset Østfold, Fredrikstad kommune som representant for kommunene i Østfold gjennom SSU (Strategisk samarbeidsutvalg) og Fagskolen i Viken.  

 

Les mer om studiet Medisinsk virksomhet