Med denne utdannelsen står Ole Andreas sterkere i arbeidslivet

Ole Andreas Lien er energimontør og studerer Prosjektledelse for bygg og- anleggsbransjen ved Fagskolen i Viken, studiested Strømmen i Akershus. Til daglig arbeider Ole Andreas som energimontør ved Hallingmast AS, som er et firma som utfører alt av tjenester knyttet til bygging, riving, drift og vedlikehold på de store kraftoverføringslinjene.
Ole Andreas Lien

Energimontøren synes det er spennende å delta på planlegging og gjennomføring av prosjekter og opplever at han har god fagkunnskap og praktisk erfaring, men ønsket mer kompetanse i prosjektledelse.  

-Mitt mål med studiene er å få mer formell kompetanse innenfor prosjektledelse og anleggsledelse. I bransjen er det mange som ikke har formell utdannelse innen ledelse, så med denne kompetansen vil jeg derfor være stå sterkere i arbeidslivet. 

Han har blitt tildelt en ny rolle på jobb med mer ansvar enn tidligere og denne utdannelsen vil sørge for at for at bli mer trygg i den nye rollen. Han forteller også at arbeidsgiveren er veldig positiv til videreutdannelsen og tilrettelegger slik at han får fri til å delta på de fysiske samlingene. 

 

Studier tilpasset arbeidslivet 

-Studiene er godt tilrettelagt for at du skal kunne klare å gjennomføre, selv om man er i jobb. Men det krever god planlegging og en dose selvdisiplin. Dette gjør du for deg selv, ingen andre, sier studenten. 

Han innrømmer at han var skeptisk i begynnelsen til organiseringen av studiet som er nettbasert undervisning i kombinasjon med fysiske samlinger, men at det har gått over all forventning. 

- Jeg var egentlig mest interessert i å finne et studium som kun var nettbasert for at det skulle være så fleksibelt som mulig, og for å slippe reisetid.  

Men jeg setter veldig pris på dialogen, refleksjonene og den gode nytten av hva de fysiske samlingene gir. Samlingene gir en skikkelig “boost” og vi får god veiledning og informasjon om blant annet arbeidskravene som stilles til studiet. Dessuten er det både hyggelig og nyttig å bli bedre kjent med de andre studentene i klassen, fra både min og andre bransjer. 

Sylvia Weddegjerde Skjelderup er faglærer for studiet og ser viktigheten av å tilrettelegge for fleksibel nettbasert læring i kombinasjon med å samles fysisk.

-Ole Andreas er et godt eksempel på at det er fullt mulig å studere ved siden av jobb. Han og de andre studentene i klassen kommer inn i klasserommet med varierende grad av erfaring fra arbeidslivet. Som lærer på fagskole er jeg heldige å få lære studentene praktiske verktøy ved å kombinere erfaringen de allerede har, med nyere teori og forskning. Ved å dele erfaringer, diskutere og reflektere sammen, lærer de vel så mye av hverandre som de gjør av meg, sier faglæreren.

 

Råd til andre fagarbeidere 

For andre fagarbeidere som vurderer videreutdanning, oppmuntrer Ole Andreas dem til å søke og gi det er forsøk. Han ser på studiet som en vei til personlig utvikling, og mener at det blir enklere å fortsette utviklingen når man først er i gang. 

-Søk og prøv! Dette studiet er en fin vei inn til å starte en endring for seg selv og det er lettere å gå videre når man først er i gang, avslutter den fornøyde studenten. 

 

Nysgjerrig på studiet?  

Les mer om Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen