Imponert statsråd Ola Borten Moe etter orientering om Campus Indre Østfold: - Mange kan lære av det arbeidet som gjøres her!

- Utviklingen av Campus Indre Østfold er akkurat slike lokale utslag vi ønsker skal springe ut av den nasjonale satsingen på videreutdanning. Det arbeidet som gjøres her, vil være til etterfølgelse for mange andre kommuner, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han tok turen innom Kulturtorget i Mysen onsdag.
Statsråd Ola Borten Moe (t.h.) og prorektor Ketil Solbakke ved Fagskolen Viken i samtale med studentene Ruth Kristin Nesset, Linda Marie Greveg og Mary Ann Munzon Hågensen. Alle tre går andre året på «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten», og sier seg svært fornøyd med utbyttet.
Statsråd Ola Borten Moe (Sp) og prorektor Ketil Solbakke ved Fagskolen Viken i samtale med studentene Ruth Kristin Nesset, Linda Marie Greveg og Mary Ann Munzon Hågensen. Alle tre går andre året på «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten», og sier seg svært fornøyd med utbyttet.

Campus Indre Østfold er et utdanningssamarbeid mellom Indre Østfold kommune - med støtte fra de tre andre kommunene i regionrådet (Rakkestad, Marker og Skiptvet) – Fagskolen Viken og Høgskolen i Østfold. Målet er å etablere et langsiktig høgskoletilbud i Indre Østfold som et ledd i å imøtekomme de utfordringene regionen sliter med.

Satsingen springer ut fra fagskoleetableringen i Askim i 2021, som allerede etter første året vokste ut av lokalene i Askim rådhus og ble flyttet til Kulturtorget i Mysen.

Fra fagskole til campus

Prorektor ved Fagskolen Viken, Ketil Solbakke fortalte om hvordan de klarte å etablere fagskoletilbudet i Indre Østfold på kort tid etter henvendelse fra kommunen.

- Vi kom i fellesskap fram til de tre utdanningsretningene «Barn med særskilte behov», «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» og «Industriell digitalisert automatisering», hvor kommunale helsetjenester, barnehagesektoren og digitalisering i industrien var målgruppene.

Solbakke er svært positivt overrasket over den store populariteten tilbudet allerede har fått, og opplyste at det er 45 studenter på utdanningen «Barn med særskilte behov», og 27 på «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten». 

Etter etableringen av fagskoletilbudet, bygges det nå videre gjennom etableringen av Campus Indre Østfold. I første omgang er målet å tilby en desentralisert sykepleierutdanning, men også på sikt å utvide tilbudet til å gjelde andre studieretninger. 

 

Likte det han hørte

Statsråd Ola Borten Moe likte det han hørte, som han også ga klart uttrykk for under møtet.

- Dette er akkurat slike lokale tiltak vi ønsker. Vi må være tilstede der folk bor og jobber hvis vi skal lykkes. Derfor er det kjempeviktig å etablere varige studietilbud i nærområdet, slik at man kan ta videreutdanning uten at det går ut over det etablerte familielivet, forpliktelser etc. Jeg er imponert over hva dere er i ferd med å få til her i regionen, gjennom det tette og forpliktende samarbeidet mellom kommunene, fagskolen og høyskolen.

- Gjennom å etablere Campus Indre Østfold, når de en stor gruppe de trolig ellers ikke ville ha nådd. Her jobbes det akkurat slik vi håpet skulle skje over hele landet. Dere er i ferd med å gå opp svært spennende terreng, og bruker penger på en meningsfull måte. 

Han påpekte samtidig at langt fra alle kommuner har kommet så langt som Indre Østfold i arbeidet med å heve det regionale og desentraliserte utdanningstilbudet.

- Mange har mye å lære av den jobben som gjøres her, fastslo han.

Fornøyde studenter

Til stede var også fagskolestudentene Ruth Kristin Nesset, Linda Marie Greveg og Mary Ann Munoz Hågensen, som alle er i gang med andre året av videreutdanningen «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten». Denne videreutdanningen helsefagarbeidere spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Alle tre er ansatt i Indre Østfold kommune. Studiene gjennomføres en dag per uke; og rullerer mellom klasseromsundervisning og digital undervisning.  

Veldig interessant og matnyttig, fastslår de.

- Den økte kunnskapen får vi praktisert i arbeidshverdagen vår. Det er en trygghet for pasientene, og vi merker også at vi i større grad blir en del av det totale fagmiljøet ved omsorgssenteret.

- Det er fantastisk å ha et studietilbud i samme kommune som vi er bosatt, det er klart det gjør det ekstra fristende og motiverende å tilegne seg kompetansepåfyll. Kommunen er også flink til å legge til rette for oss, og at videreutdanning også gir rett til høyere lønn, er selvsagt heller ikke et minus!

- Så dette fagskoletilbudet kan vi trygt anbefale alle!