Flere studenter velger Fagskolen i Viken

Pandemien har bidratt til unormalt høye søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning de senere årene. Spenningen var derfor stor når søkertallene til høyere utdanning ble offentliggjort av kunnskapsdepartementet 27. april 2022.
Opptak

Tallene viser at Fagskolen i Viken (FiV) fortsetter å vokse. Sammenliknet med rekordåret 2021 er det 10% flere studenter som søker utdanning hos oss. Inkludert desentraliserte studieløp nærmer studentantallet seg 5000 i året ved FiV, og vi befester med dette vår posisjon som Norges største offentlige fagskole.

Søking til alle utdanninger vokser, men spesielt de nettbaserte utdanningstilbudene er særlig populære.

Det nære samarbeidet med arbeidslivet og dyktige ansatte som hver dag leverer god kvalitet og relevant utdanning er helt sentralt for at studentene velger oss som tilbyder av utdanning innen en rekke fagområder.

Veksten bidrar til at vi fortsetter å levere på samfunnsoppdraget vårt. NHOs kompetansebarometer viser at et flertall av bedrifter i Norge har behov for flere ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. I en situasjon med historisk lav arbeidsledighet og mangel på kompetent arbeidskraft i arbeidslivet er vi stolte av å levere videre på det samfunnsoppdraget. 

Vi gleder oss til å ta imot alle nye studenter høsten 2022.