Fantastisk studentvekst ved Fagskolen i Viken, Studiested Fredrikstad og Indre Østfold

Ved skolestart 2019 hadde Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad registrert 500 studenter. Nå har interessen eksplodert, og antall søkere passerte 800 da fristen gikk ut 15. april, en vekst på mer enn 60 prosent.
Fagskolen

- En så kraftig vekst i løpet av to år er langt over vår forventning. Det er hyggelige søkertall, spesielt siden vi nå er slått sammen med de andre fagskolene i Viken fylkeskommune, sier Ketil Solbakke, prorektor og daglig leder ved studiested Fredrikstad. 

Ketil Solbakke, prorektor Studiested Fredrikstad og Indre Østfold

 

Tre nye studietilbud

En av de viktigste årsakene til den kraftige veksten er at Fagskolen i Viken nå kommer med tre nye studietilbud. Skolen trekker selv frem utdanningen «Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling» som sentral. Til denne utdanningen har skolen 350 søkere med studiet som sitt førsteønske. For studiested Fredrikstad fører dette en vekst på 70 studenter bare innen det ene utdanningstilbudet. 

- I samarbeid med kommunene i Indre Østfold vil vi også starte et nytt studiested i Askim fra august 2021. Her vil vi tilby tre studieretninger innen tekniske fag, samt helse- og oppvekstfag. Det er med stor glede vi kan fortelle at vi har en eventyrlig søkning til disse tilbudene allerede første året. I overkant av 100 har nå søkt opptak, noe som er langt over vår forventing, sier Ketil Solbakke. Han er glad for den store interessen.

- Det er Indre Østfold kommune som har vært pådriveren for å få tilbud om høyere yrkesfaglig utdanning til Askim. Det kom litt uventet, men er veldig gledelig, fortsetter Solbakke.

 

2 000 studenter

Fagskolen i Viken opplever betydelig økning også ved studiested Kongsberg, som har registrert en vekst med 200 studenter i år. Som følge av den økte interessen Fagskolen i Viken nå opplever vil det være i overkant av 2 000 studenter i systemet neste skoleår.

- I tillegg til dette har vi nesten 2 000 personer som deltagere i våre modulbaserte etter- og videreutdanningstilbud innen flere yrkessektorer over hele landet. Denne veksten gjør oss til den største fagskolen i Norge, avslutter Ketil Solbakke.

– Det er gledelig at så mange velger en fagutdanning og dette viser at yrkesfag fra videregående opplæring gir mange muligheter for å ta høyere utdanning og å videreutvikle seg for og i arbeidslivet, sier fylkesråd for utdanning, Siv Henriette Jacobsen.

– Det er også bra at så mange benytter anledningen til å få et faglig påfyll, særlig nå som markedet er tøft på grunn av korona-pandemien.

 

Fakta om Fagskolen i Viken

Viken fylkeskommune fusjonerte de fylkeskommunale fagskoletilbudene i Akershus, Buskerud og Østfold 1. august 2020, til Fagskolen i Viken (FiV). FiV består nå av fagskoletilbudene fra tidligere Akershus, Norsk Reiselivsfagskole på Geilo, Fagskolen Tinius Olsen, nå studiested Kongsberg (Buskerud) og Fagskolen i Østfold, nå studiested Fredrikstad.

Fagskolen i Viken har til sammen åtte studiesteder i det nye fylket, nemlig Fredrikstad, Kongsberg, Geilo, Indre Østfold, Vestby, Strømmen, Bjørkelangen og Rud. Skolen tilbyr studieløp på heltid, deltid, nett- og som modulbasert undervisning. Opptakskrav er fagbrev/svennebrev eller relevant arbeidserfaring.

I skoleåret 2020-2021 har FiV over 1700 ordinære studenter og 1500 studenter innenfor ulike etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Skolen har rundt 130 motiverte ansatte fordelt på de åtte studiestedene. FiV er i vekst innenfor ordinære studietilbud, bransjeprogrammer, internasjonale programmer og EVU-tilbud.

 Utdanningene som tilbys er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og FiV har mange ulike studietilbud og har fagområdeakkrediteringer innen tekniske fag og helsefag. Driften av fagskolen er regulert av «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» (Fagskoleloven) og skoleeiers fastsatte vedtekter. 

 

Innovativ og ambisiøs

Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad (tidligere Fagskolen i Østfold) har gjennom 32 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge. Skolen tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekt og tekniske fagområder. Den eies av Viken fylkeskommune og ligger på Værste-området i Fredrikstad sentrum. Skolen har 700 studenter og 50 fast ansatte våren 2021. Fagskolen i Viken ble tildelt fagområdeakkreditering fra NOKUT for helsefag i 2018 og tekniske fag i 2019. Dette er med på å gjøre FiV til en av de mest innovative og ambisiøse fagskolene i Norge.    

 

Fagområder:

  • Tekniske fag
  • Helsefag
  • Oppvekstfag
  • Reiselivsfag
  • Ledelsesfag