Fagskolen i Viken vant utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021

For første gang går prisen til en helseutdanning. Studiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten har truffet markedet godt både på kompetansebehov, men også på å tilrettelegge godt for at helsepersonell i full jobb og hektisk familieliv kan fullføre utdanningsløpet.
Pris

I dag på Fagskolekonferansen 2021 blir Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 utdelt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Millionpris til utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom

- Vi er skikkelig stolte av denne prisen, jubler rektor Eirik Hågensen. Han og Fagskolen i Viken er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021.


Fagskolen i Viken fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle en utdanning som har observasjon- og vurderingskompetanse for helsetjenesten som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Etter- og videreutdanningen gir helsepersonell kompetanse til å oppdage sykdom hos eldre på et tidligere tidspunkt.

- Vi er skikkelig stolte av denne prisen! Fagskolen i Viken er i voldsom utvikling, og vi føler at denne prisen er en anerkjennelse av det gode arbeidet som gjøres, sier rektor Eirik Hågensen.

Glade prisvinnere fra Fagskolen i Viken (fra venstre): Prorektor Nils Ivar Pedersen, Rektor Eirik Hågensen, Utviklingsleder Gry Ulvedalen, Økonomileder Hanne Drange og Prorektor Ketil Solbakke.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe delte ut prisen tirsdag 9. november, under Fagskolekonferansen 2021 på Lillestrøm.

- Fagskolen i Viken er en verdig vinner med prosjektet «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten». Utdanningen er kort og fleksibel, og dekker helt konkrete behov hos både kommuner og fagskolekandidatene, sa ministeren under prisutdelingen.

- Lærer å oppdage sykdom tidlig

Gry Ulvedalen er utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag ved Fagskolen i Viken. Hun forteller at norsk helsevesen står overfor stadig flere eldre med høy levealder og sykere pasienter enn tidligere, og at det er viktig å oppdage symptomer tidlig for å unngå forverring av sykdom og hindre unødvendige sykehusinnleggelser.

- Det er helt avgjørende at helsepersonell forstår konsekvensen av det de observerer. Mange er ikke helt sikre på avgjørelsen de tar fordi de mangler trening i akutte situasjoner, sier Ulvedalen.

Fagskolen i Viken etablerte «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» med støtte fra Bransjeprogram for kommunal helse og omsorgssektor, som gir støtte til å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for de som jobber i kommunal helse- og omsorgssektor. 

Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for å definere kompetansebehovet og vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene.

I podkasten Kvalitetstid kan du høre mer om hvordan Fagskolen i Viken har jobbet med etablering av studiet «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten».

 

Saken er først publisert på HKDIR. 09.11.2021

Millionpris til utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom