Fagskolen i Viken får 5,6 millioner kroner i tilskudd: Etablerer landets første batterifagskole

Fagskolen i Viken får 5,6 millioner kroner i tilskudd for å opprette bransjeprogrammet Batterifagskolen. Studiene blir de første i sitt slag i Norge.
Eirik Hågensen

Bilde: T.v Prosjektleder Tommy Hvidsten og Rektor Eirik Hågensen.

Hvis du googler ordet «batterifagskole» i dag får du ingen svar fra søkemotoren. Så nytt og banebrytende er konseptet som Fagskolen i Viken nå etablerer i samarbeid med ytterligere fire fagskoler i Nordland, Innlandet, Hordaland og Rogaland. Prosjektleder Tommy Hvidsten tror et omfattende samarbeid mellom fagskoler vil være viktig får å nå de ønskede resultatene.


Pilotering fra høsten 2022

- Batterifagskolen er et resultat av arbeidet BattKOMP-prosjektet, i regi av Norsk Industri gjennomførte i vår. Rapporten de leverte beskrev kompetansebehovet på flere ulike nivåer for å etablere en fungerende batteriindustri i Norge. Prosjektgruppa har vært drivende i prosessen som førte til en utlysning av tilskuddet fra Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse. Fagskolen i Viken har vært involvert prosjektet og stilt seg i spissen for etableringen av bransjeprogrammet. Vi mener det er viktig med samarbeid på mange nivåer for å samle nødvendige ressurser i Norge og skape det beste utgangspunktet for en vellykket batteriindustri. Sektoren vil trolig ha behov for 2-3 000 medarbeidere om bare to år, og derfor starter piloteringen ved Fagskolen allerede høsten 2022, sier Tommy Hvidsten.
 

Bredt samarbeid

Både utviklingen og gjennomføringen av Batterifagskolen må trolig foregår parallelt på flere undervisningssteder, fortrinnsvis ved de samarbeidende fagskolene. Tommy Hvidsten er imidlertid ikke fremmed for å trekke inn ytterligere fagskoler i Norge for å få en bredest mulig plattform for programmet. Fagskolen i Viken ønsker å rekruttere studenter fra hele landet, i første omgang industrioperatører og fagarbeidere med minimum fem års praksis i ryggen, men også de som ikke får lærlingplass, for eksempel innen elektrofaget. Hele 25 prosent av elevene her mangler slik plass og kan være aktuelle kandidater for en studieplass ved Batterifagskolen.

 

Utvikler nye fag

- Vi skal nå i gang med utvikling av de 6 modulene som Batterifagskolen vil bestå av. Studiene bygger på den eksisterende Industrifagskolen, og både malen og noe av innholdet blir hentet derfra. Men vi må tilpasse og videreutvikle enkelte moduler, samtidig som vi etablerer helt nye. Her dreier det seg om spesialfag som er direkte knyttet til batteriproduksjon. Fagskolen har trolig den kompetansen som trengs for å utvikle modulene, men kan trenge hjelp fra eksterne aktører som NTNU eller batteriprodusenten Freyr, som nå bygger sin første fabrikk i Mo i Rana, forteller Hvidsten.

Fullførte studier ved batterifagskolen vil gi 30 studiepoeng og et vitnemål fra Fagskolen. Undervisningen blir en hybrid løsning med nettbaserte studier, kombinert med fire samlinger. Fagskolen i Viken og de fire samarbeidende skolene kan alle kommer til å fremstå som studiesteder, avhengig av den lokale kompetansen ved hver enkelt skole.

 

Tilpasset bransjebehov

Etableringen av Batterifagskolen er muliggjort gjennom et såkalt treparts bransjeprogram som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Programmet skal bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningstilbud tilpasset bransjenes behov. Tilbudene skal i tillegg til arbeidstakere også treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen.