Bli med på digitalt fagråd Bygg/BIM - 9.februar

Velkommen til fagråd!
Fagråd Bygg/BIM

Agenda 

– Utdanningsleder, BYGG/BIM, studiested Fredrikstad, Heidi Gamlesanne, informerer om:

 • betydningen for lokalt næringsliv at Fagskolen i Østfold nå har blitt en del av Fagskolen i Viken

 • hvordan påvirkes fagskolen og våre studenter av Korona- situasjonen

 • nye igangsatte studietilbud ved studiested Fredrikstad

  • BIM fordypning anlegg

 

– Hovedveilederne (faglærerne) informerer om årets hovedprosjekter og muligheten til å melde sin interesse for å delta (digitalt) på muntlige presentasjoner av resultatene i mai.

 

– Fagskolen åpner for innspill fra bransjen:

 • Har bransjen forslag til nye studietilbud?

 • Har bransjen forslag til endringer i eksisterende studietilbud (innhold, omfang, valg av programvare (bl.a. behov for å fornye programvare for bakkeskanner), bruk av utstyr i undervisningen osv.)

 • Hvordan kan fagskolen best mulig nå ut til bransjen i fremtiden?

  • Hva tenker bransjen om digital møteplass?

  • Hva tenker bransjen om møter på skolen, ute i bedrifter, på byggeplasser?

 

– Er det virksomheter som vil kunne tenke seg å åpne for hospitering (lærere) og praksis (studenter)?

– Eventuelt