Kongsberg-teknisk skoleby

Den 25. november 1895 ble Kongsberg tekniske aftenskole stiftet. Dette var opprinnelsen til Tinius Olsens Skole og Høgskolen i Buskerud.

Årstall

Den tekniske utdannelsen på Kongsberg

1895

Kongsberg tekniske aftenskole kommer i gang

1897

Kommunestyret vedtar at kommunen overtar skolen

1921

Ingeniør Tinius Olsen gir 110 000 kroner til opprettelsen av fond for fremme av teknisk utdanning i Kongsberg. Innen 1924 har Olsen gitt 321 000 kroner til formålet

1946

Kolbjørn Hegstad starter Kongsberg Yrkesskole i kjelleren på Dyrmyr skole. Hegstad drar på pr-tur med sykkel for å skaffe elever.

1955

Bystyret slår sammen Tinius Olsens forskjellige fond til fordel for bygging av en ny teknisk skole

1958

Utgravingen av tomta til Tinius Olsens skole begynner. Skolestart i 1959. Skolens pris er 2 mill. kroner. Antall elever er 90.

1959

Tinius Olsens skole åpnes formelt. Skolen består av Kongsberg formannsskole, Kongsberg kvinnelige industriskole, Kongsberg lærlingskole og Kongsberg yrkesskole.

1961

Landets første svakstrømslinje opprettes.

1962

Andre byggetrinn ferdig. Elevtallet er nå 220.

1963

Tinius Olsens tekniske skole består av Kongsberg formannsskole, Kongsberg kvinnelige industriskole, Kongsberg lærlingskole, Kongsberg yrkesskole og teknisk skole.

TOS utdanner de første ingeniørene.

1964

Skolen overtas av Buskerud fylke. Skolen ligger i forkant av den teknologiske utviklingen.

1965

Den første datamaskinen er på plass ved skolen. Skolen har linje for jern- metallfag, svakstrøm, elektronikk, maskinarbeidere, verktøy og stansemakere.

1967

Tredje byggetrinn til 4 mill ferdig.

1968

Kongsberg tekniske fagskole opprettes under Tinius Olsens skole.

1970

TOS omtales i «Kvinner og Klær» under tittelen «Datamaskinene venter på pikene.» Verkstedlinje for optikere igangsettes. Hybelmangelen er parole i 1. mai toget.

1975

Raumyr lanseres som utbyggingsområde for høgskoleutdanning. Distriktshøgskoleutvalget går inn for at Kongsberg blir høgskolesenter i Buskerud

1977

Ingeniørutdanningen blir et statlig ansvar, og Kongsberg Ingeniørhøgskole oppstår.

1980

Formannskolen og bygg og anleggslinjen ved TOS får sine første kvinnelige elever.

1988

Den sentrale Lærlingskolen for Glassfag starter.

1991

Kongsberg Ressurs etableres på Tinius.

1992

Kongsberg Ingeniørhøgskole ( KIH) flytter inn i det nye kompetansesenter på Raumyr.

1994

KIH blir en del av Høgskolen i Buskerud i forbindelse med høyskolesammenslåingen.

1995

TOS får urmakerlinje. Det er 100 år siden begynnelsen på den tekniske utdanningen i Kongsberg.

2003

Fagskolene i Buskerud fusjoneres.  Utdanningstilbudene ved Drammen tekniske fagskole (bygg, anlegg, automatisering, elkraft og bilteknisk) flyttes til Kongsberg tekniske fagskole (data, mekatronikk og maskin).

2007

Kongsberg tekniske fagskole endrer navn til Fagskolen Tinius Olsen

2015

Fagskolen Tinius Olsen flyttet inn til nye lokaler på Krona.

Krona Kongsberg kultur- og kunnskapssenter ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Bygget rommer Universitet i Sørøst- Norge, Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg norsksenter, folkebibliotek, fagbibliotek, Kongsberg kino, Musikkteatret og kontorer for Kongsberg kommune.

2020 Fagskolen i Viken er eid av Viken fylkeskommune og ble i 2020 slått sammen med tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Oslo og Akershus (studielinjer fra Akershus).