Innføring i bærekraftig reiseliv - økologisk høsting og dyrking

Kurset «Innføring i bærekraftig reiseliv – økologisk høsting og dyrking» gir en grunnleggende innføring i et av de mest sentrale tema i dagens reiseliv. I dette kurset tar vi utgangspunkt i konseptet permakultur, med spesiell vekt på bærekraftig dyrking og høsting.

I tillegg til å lære mer om samspillet mellom natur og menneske, så ser vi på hvordan en kan utvikle opplevelser som styrker forståelsen av permakultur. Som en praktisk del av dette vil deltakere få tilsendt en frøpakke som brukes gjennom kursperioden.

Selv om kurset er digitalt så vil det ha et gjennomgående praktisk utgangspunkt i ulike aktiviteter ved Bøensætre. Dette er Norges best bevarte husmannsplass som er kjent fra blant annet TV2s Farmen Kjendis 2022. Vi vil på samme vis se hvordan vi kan utvikle opplevelser og konsepter med utgangspunkt i økologisk drift.

Det gjennomføres med digital undervisning hvor man veksler mellom forelesninger, studentsamarbeid i basisgrupper og veiledning av fleksible arbeidskrav.

Opptakskrav: erfaring fra eller interesse for faget