Praksiskandidatopplæring, servitør

Dette kurset gir deg med minst fem års relevant erfaring muligheten til å ta fagbrev i servitørfaget. For å ta fagprøve som praksiskandidat må du først ta en teorieksamen.

Når du har bestått teoriprøven kan du melde deg opp til fagprøve.

I ukentlige digitale økter går vi gjennom de emnene som ligger til grunn for teoriprøven. Vi vil også trene på noen av de teoriprøvene som har vært gitt tidligere år.

Opptakskrav er 5 års relevant erfaring. Dette samsvarer med kravet om praksis for å bli oppmeldt til fagprøve. Kandidater som når kravet om praksis i løpet av kursperioden kan få opptak.

Merk at oppmelding til teoriprøve skjer i det enkelte fylke. Tidsramme for slik oppmelding kan variere mellom fylkene, se for eksempel Praksiskandidat - Viken fylkeskommune (Velg Teori og eksamen).

Varighet på kurset er 12 uker. Oppstart i februar 2023.