Opplevelsesnæring

Modulen opplevelsesnæring bygger på utvalgte deler fra emnet «Lokal og regional opplevelsesutvikling» som er en del av det ordinære studieløpet.

Innhold  

  • Kulturhistoriske opplevelser
  • Kulturminners betydning
  • Historiefortelling
  • Lokalmat
  • Miljøperspektivet
  • Aktiv turisme
  • Gårdsturisme
  • Infrastrukturplanlegging og bærekraftig tilrettelegging av naturopplevelser.