Vil du bli veileder og få ansvar for opplæring av lærlinger?

Norsk arbeidsliv trenger lærlinger. Unge mennesker som får lære et yrke der yrket utøves, altså på en arbeidsplass. Og den beste opplæringen, den kan du gi dem. Som veileder, som kompetent instruktør.
Bilde

Fagskolen vil skape en møteplass for lærere og instruktører, og det er vårt mål å fremme samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Fylkeskommunene Viken og Oslo vil gjerne gå foran i arbeidet med å styrke opplæringen i bedrifter. I dag nærmest roper norske bedrifter etter dyktige fagarbeidere, og lærlingeordningen er et viktig verktøy for å møte etterspørselen.

Fagskolene Oslo og Viken tilbyr derfor utdanningen Veiledning for lærlinger.  Studiet er åpent for alle kvalifiserte, men er særlig beregnet på instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, dessuten yrkesfaglærere i videregående skole. Studiet vil gi deg en unik og formell kompetanse, og den vil styrke arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger.

Å gjennomføre en veilederutdanning vil gi deg en større opplevelse av å mestre rollen som instruktør/veileder og gi deg en mer interessant arbeidshverdag. Fagskolen vil skape en møteplass for lærere og instruktører, og det er vårt mål å fremme samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. En utdanning kan også være med på å øke tilgangen på læreplasser.

Gjennomført utdanning gir 30 studiepoeng. Studiet er nettbasert, det betyr undervisning på digitale plattformer en kveld i uken – uavhengig av hvor du oppholder deg. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Det kan også bli en fysisk samling underveis.

Total varighet er ett år. Samtidig er studiet delt opp i fire moduler, du kan velge så mange du ønsker.

De fire modulene er følgende:

  1. Veileders rolle (6 studiepoeng)
  2. Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon (6 studiepoeng)
  3. Veiledning i praksis (8 studiepoeng)
  4. Faglig fordypning og eksamen (10 studiepoeng)

Opptakskrav

Fullført og bestått opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole eller minst fem års relevant yrkespraksis (vurderes individuelt). ​

Kompetanse/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

Oppstart og gjennomføring

Det blir oppstart i uke 37. Datoer kommer!

Søknadsfrist/tidsplan

Fortløpende opptak. Først til mølla.