Tommy Hvidsten skal lede Senter for Erfaringsbasert Læring

Høsten 2023 fikk Fagskolen i Viken tildelt 3 millioner kroner i fire år for å etablere et pilotsenter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Senteret som startet opp i januar har fått navnet «Senter for Erfaringsbasert Læring» (SEL). Tommy Hvidsten har over 20 års erfaring fra fagskole og er mannen som skal lede senteret.
Bilde
Senterleder Tommy Hvidsten og koordinator Helene Mallasvik.

- Jeg har stort engasjement for fagskolesektoren og ser frem til å bidra med min erfaring og kunnskap innen yrkespedagogikk, skoleutvikling, utdanningsledelse og prosjektarbeid i min rolle som senterleder, sier Hvidsten.

Senterleder og koordinator

Den nyansatte senterlederen har en imponerende bakgrunn. Fagbrev som elektriker, ingeniørhøgskole i reguleringsteknikk og mastergrad i yrkespedagogikk. Han har undervist og hatt ulike lederstillinger på videregående skole og fagskole i over 20 år til sammen. I tillegg har han 10 års erfaring fra industrien innen optikk og maritim leverandørindustri. Ved siden av sin senterlederrolle er han stipendiat i 50% stilling hvor han arbeider med en doktorgrad om læring/yrkespedagogikk ved Universitetet i Roskilde.

Helene Mallasvik skal fungere som senterets koordinator. Det er hun som vil ta seg av de administrative oppgavene knyttet til driften.

- Jeg er så glad for å ha med Helene på laget. I tillegg til å være en dyktig prosjektleder og administrator er hun også en god ressurs som pedagog og pedagogisk utvikler, sier Hvidsten.

 

Senteret skal være en ressurs for fagskolene

 

Målet for SEL er å etablere seg som en ledende kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning, være en leverandør av kunnskap om sektoren, og være en sentral aktør for utvikling av sektoren. På kort sikt innebærer det å iverksette og gjennomføre en serie prosjekter der målet er å levere kunnskap og utvikle sektorens ansatte.

SEL vil bli en ressurs for alle sektorens ansatte; for lærere, ledere og øvrige ansatte. Blant annet skal dette skje gjennom å tilby etter- og videreutdanning innen yrkesdidaktikk, hybrid læring, samarbeid med arbeidslivet osv. Et av prosjektene som raskt skal i gang er; pedagogisk førstehjelpskurs for fagskolelærere.

-Mange av lærerne som starter å undervise på fagskoler har liten eller ingen pedagogisk erfaring. Et pedagogisk førstehjelpskurs vil bidra til at man raskt kan etablere en pedagogisk grunnstamme, sier Hvidsten.

 

Les mer om Senter for Erfaringsbasert Læring