Stor suksess med digitale kurs for Fagforbundet!

Det hele startet med en direkte forespørsel fra Fagforbundet til Fagskolen i Viken om mulighetene for å utvikle korte nettbaserte studier for Fagforbundets medlemmer. Bodil Fowler og May Christin Baugerød ved studiested Rud, utviklet et tre timers digitalt kurs som en liten smakebit av studiet, målrettet miljøarbeid for mennesker med utviklingshemming (Målrettet miljøarbeid). Kurset hadde fokus på utviklingshemming, psykiske lidelser og demens. Over 100 av Fagforbundets medlemmer deltok på kurset og nå planlegges det for ytterligere digitale kurs med nye tema.

bilde av Bodil Krog Fowler og May Christin Baugerød

Godt samarbeid

Fagforbundets yrkesseksjoner jobber med medlemmenes yrkesfaglige utvikling. Det innebærer blant annet at de legger til rette for kurs, studie- og kompetansehevende tilbud for sine medlemmer. Som hos Fagskolen i Viken, og utviklingen generelt, har flere kurs Fagforbundet har gjennomført i løpet av de siste to årene blitt digitale/nettbaserte. Dette gjør at kursene når ut til flere deltakere uten at kursdeltaker eller kursleder må reise rundt til fysiske kurssteder. Fagskolen i Viken samarbeider tett med Fagforbundet om ulike studietilbud og utvikling av nye studier. Flere av deres medlemmer er fagarbeidere hvor et stadig økende antall tar videreutdanninger ved Fagskolen i Viken.

“Fagskolen i Viken ble et naturlig førstevalg da vi fikk tilbakemeldinger fra medlemmer om et tema de ønsket mer faglig påfyll om. De leverer relevante utdanninger som bidrar til å styrke kvaliteten på tjenestene samtidig som de har dyktige forelesere, sier leder i yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet, Nina Simonsen.

 

En smakebit av et av fagskolestudiene

Det digitale tretimers kurset er en liten smakebit av studiet målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming som gir 60 studiepoeng og en fagskolegrad.

Daniel Hansen Stensrud deltok på det digitale tre timers kurset i målrettet miljøarbeid sammen med flere kollegaer fra i Ringerike kommune.

“Det som er bra med det nettbaserte kurset er at undervisningen tar for seg den grunnleggende teorien først, slik at man har den teoretiske forståelsen i bunn før forelesningen dreier seg mer dypere inn i ett spesifikt emne, forteller Daniel.

Ved å øke den grunnleggende kompetansen mener Daniel at man også blir mer reflektert over sitt eget virke som helsepersonell. Han tenker at kurset er en fin inngang og kan trigge flere til å søke seg til fagskolestudiet. Ønsker en å fortsette som fagarbeider og ikke bli vernepleier så mener Daniel at studiet i seg selv er et godt valg for de som jobber med psykisk utviklingshemmede. 

 -Vi er to stykker som nå er ferdig utdannet, samt ei som går på siste året, alle fra samme arbeidsplass. Vi er enige om at det skulle vært obligatorisk for alle som yter tjenester til utviklingshemmede og hatt ett minikurs med Bodil og May Christin når det kommer til målrettet miljøarbeid, avslutter den fornøyde studenten.

 

Gode tilbakemeldinger og flere kurs

Ved hvert kurs har det vært opp mot 100 påmeldte og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive.

- Dette er en fin måte å gjøre skolen mer kjent på blant medlemmene, samtidig som det kan bidra til at flere benytter seg av de ulike studietilbudene ved Fagskolen i Viken, sier lederen av Fagforbundet.

 25.oktober skal nok et nettbasert kveldskurs gjennomføres. Denne gangen er temaet, utviklingshemming i et livsløpsperspektiv, og dette er sikkert ikke det siste kurset som vil bli levert fra Fagskolen i Viken.

 

 

Les mer om fagskolestudiet Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming her:

Fagskolen i Viken, studiested Rud, tilbyr ledelsesstudier, helse- og oppvekststudier til fagarbeidere. Les mer om studiested Rud her.