Spennende internasjonalt fagskoleprosjekt for Vikersundbakken

Vikersund hoppsenter, verdens største hoppbakke, har satt seg et mål om å kunne transformeres til et plussanlegg, der de produserer mer energi enn de forbruker. Dette prosjektet er det første der Fagskolen i Viken har samarbeidet med internasjonale studenter, utover et praksisopphold. 12. desember reiser fylkesordfører Roger Ryberg og representanter fra Vikersund hoppsenter til Rotterdam for å se hva studentene har jobbet frem.
Studenter og lærere fra prosjektet
– Det er veldig spennende å se hvordan Fagskolen i Viken kan bidra til at Vikersundbakken blir mer bærekraftig i fremtiden ved å samarbeide internasjonalt. Jeg gleder meg til å kunne ta del i presentasjonene i Rotterdam og se hvordan prosjektet utvikler seg videre, sier Roger Ryberg. 
Roger Ryberg

Representantene fra Vikersund hoppsenter ser også frem til presentasjonen og setter stor pris på at de ble valgt ut som arena for prosjektet. De håper studentprosjektet vi vil vise dem ulike muligheter og øke deres kunnskap om temaene.

Samarbeidet mellom Techniek college Rotterdam, Hogeschool Rotterdam og Fagskolen i Viken startet i september med en uke i Vikersund. Her fikk de en guidet tur på hoppsenteret og fikk tydelig innføring i prosjektet. Felles for studentene er at de studerer innen fagfeltene mekatronikk, automatisering og elkraft.

– Det er spennende å få muligheten til å samarbeide internasjonalt med andre studenter, og samtidig få jobbe på et så stort og reelt prosjekt. Studentene fra Rotterdam har stilt med kunnskap og erfaring vi ikke har opparbeidet oss enda, og vis versa. I tillegg føler jeg at vi har fått veldig godt støtte av de nederlandske lærerne. Nå ser jeg frem til å få reise ned å møte de igjen, forteller Lars Martin Hunskaar Tajet, automasjonsstudent ved studiested Kongsberg.
Lars Martin Tajet

Etter møtet i Vikersund, fortsatte studentene å samarbeide over nett, fordelt over to grupper. Der den ene jobbet med produksjon av energi og den andre med lagring av energi. Det er disse oppgavene som nå skal presenteres i Rotterdam. Etter jul skal de norske studentene ferdigstille et forslag på løsning, som deres hovedoppgave, og overlevere dette til Vikersund hoppsenter i juni.  

Samarbeidet er pionerarbeid innen fagskolesektoren, og muliggjøres med støtte fra Direktoratet for høyere yrkesfaglig utdannelse og EUs Erasmus+. Fagskolen i Viken satser på internasjonalisering og er en av to norske fagskoler som har akkrediteringen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt. Prosjektet er det første der Fagskolen i Viken har samarbeidet med andre studenter, utover et praksisopphold.