Prosjekt ny fagskoleutdanning - Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen

Et bransjeprogram innen anleggssektoren ved Fagskolen i Viken. Denne utdanningene vil gi relevant og bransjespesifikk kompetanseheving direkte knyttet til bygg- og anleggsbransjens behov for prosjektledelse.
Prosjektledelse

Hovedformålet med denne utdanningen er å utdanne kandidater som svarer på anleggsbransjens meldte kompetansebehov for prosjektledelsesfag. Kompetansen skal være direkte anvendbar i arbeidslivet. For å sikre en bærekraftig bygg- og anleggsbransje er det behov for faglig omstilling med endret og høyere prosjektledelseskompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, organisering og prosjektledelse må i større grad settes på dagsorden for bedre planlegging og utvikling av en bransje i økende vekst.  

Om utdanningen

Utdanningen skal gi spisskompetanse innen Prosjektledelse tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Den vil ha et omfang på 30 studiepoeng (gjennomføres over et år på deltid) og bestå av 4 moduler. Planlagt oppstart for studiet er høsten 2022, med mulighet for å søke opptak fra april-august. Studiet vil tilbys som et nettstudium som skal tilrettelegges for å kunne gjennomføres ved siden av en fulltids jobb og vil være geografisk uavhengig.

  • Modul 1. Prosjektforståelse
  • Modul 2. Prosjektplanlegging
  • Modul 3. Prosjektgjennomføring
  • Modul 4. Prosjektavslutning

 

I denne videoen kan du høre om studiet fra et infomøte som ble holdt 22.februar

Informasjonsmøte | Lederutdanninger for bygg- og anleggsbransjen. from Felefrans on Vimeo.

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen innen «Prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen».

Prosjektets parter;

  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  • Park og Anlegg AS 
  • Nordland fagskole 
  • Avdeling for næring/distriktsutvikling i Viken fylkeskommune 
  • Fagskolen i Viken  

Framdrift

Studiet utformes i tett samarbeid med plangruppe og styringsgruppe. Henvendelser og innspill til prosjektet kan tas med prosjektleder, Erik Kylstad erikky@viken.no

Studieplan sendes LOKUT innen 1. april 2022 for vurdering og forventet oppstart av pilotstudiet er august 2022.