Prosjekt ny fagskoleutdanning - Praktisk ledelse for bygg- og anleggsbransjen

Et bransjeprogram innen anlegg ved Fagskolen i Viken. Denne utdanningen vil gi relevant og bransjespesifikk kompetanseheving direkte knyttet til bransjens behov for lederutdanning av fagfolk.

Praktisk ledelse

Det er behov for flere fagarbeidere med lederutdanning tilpasset bransjen og øke kompetansen innen V/A (kommunalteknikk) og digital kompetanse. Videre er det behov for flere fagarbeidere med kompetanse i prosjektledelse tilpasset bygg- og anleggsbransjen. 

Om utdanningen

Utdanningen vil gi relevant og bransjespesifikk kompetanseheving direkte knyttet til bygg- og anleggsbransjens behov for lederutdanning av fagfolk. Planlagt oppstart for studiet er høsten 2022, med mulighet for å søke opptak fra april-august. Studiet vil tilbys som et nettstudium, som skal tilrettelegges for å kunne gjennomføres ved siden av en fulltids jobb og vil være geografisk uavhengig.

To moduler vil til sammen gi 30 studiepoeng (gjennomføres over et år på deltid):

 • Modul 1. Leders rammer
 • Modul 2. Trygghet i lederrolle

 

I denne videoen kan du høre om studiet fra et infomøte som ble holdt 22.februar

Samarbeidspartnere

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen innen «Praktisk ledelse for bygg- og anleggsbransjen».

Prosjektets parter;

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Park og Anlegg AS 
 • Nordland fagskole 
 • Avdeling for næring/distriktsutvikling i Viken fylkeskommune 
 • Fagskolen i Viken  

Plangruppe

 • Erik Kylstad – prosjektleder FiV 
 • Heidi Gamlesanne, prosjektleder/faglærer FiV 
 • Monika Elisabeth Bjerke Svanberg, prosjektleder INTERREG, Viken fylkeskommune 
 • Trym Bråthen Tangen, Prosjektleder Park og Anlegg AS 
 • Lars Næshagen, prosjektleder Park og Anlegg AS 
 • Knut Berge Thronsen, student FiV

Fremdrift

Studiet utformes i tett samarbeid med plangruppe og styringsgruppe. Henvendelser og innspill til prosjektet kan tas med prosjektleder, Erik Kylstad erikky@viken.no

Studieplan sendes LOKUT innen 1. mars 2022 for vurdering og forventet oppstart av pilotstudiet er august 2022.