Ny utdanning skaper innovasjonsaktører i egen bedrift

Bygg og industri bransjene står for en betydelig andel sysselsetting og velferd i vårt samfunn. Denne fagskoleutdanningen er bestilt og utviklet i samarbeid av bransjen selv.

 

Norske skog

- Vi trenger gode intraprenører i bygg- og industri. Fagarbeideren som kombinerer eget fag med andre fagfelt som teknologi, økonomi og ledelse vil være attraktive i markedet. Målet er å sikre bærekraftig innovasjon for varig verdiskaping i eksisterende virksomhet, sier Tor Prøitz fra Borg Plast-Net, en av bedriftene som har bidratt i utviklingsarbeidet av studiet. 

En intraprenør jobber internt i bedriftene for å sikre en kultur som fremmer innovasjon og bærekraft ved hjelp av konkrete verktøy. Intraprenøren skaper nye muligheter innen eksisterende virksomhet, alt fra private til offentlige virksomheter.  

Studie gir arbeidsgivere og fagarbeidere det løft de trenger for å utvikle seg videre. Fagarbeideren studerer ved siden av jobb for å skape verdi for arbeidsgiver gjennom å bidra til tohendig innovasjon i eksisterende virksomhet. Dermed sikres fremtidig gevinstrealisering, noe som kommer oss alle til gode. 

 

Utviklet i samarbeid med bransjen  

Fagskolen i Viken er tildelt midler fra regjeringen for utvikling dette bransjeprogrammet som er laget av arbeidslivet og for arbeidslivet. I samarbeid med arbeidslivet sikrer vi at kompetansen som leveres er det som bransjen trenger.  

Studiet har Fagskolen i Viken utviklet i samarbeid med Norsk Industri, Byggnæringens Landsforening, Borg Plast-Net, Eker Group, MedTech Fredrikstad, Ungt Entreprenørskap Viken og Blender Collective. 

 

Et fleksibelt gratis studietilbud 

Innovasjon- og intraprenørskap for studiet har et totalt studieomfang på 60 studiepoeng og er nettbasert kombinert med fysiske samlinger i Fredrikstad og over 2 år. Studiet består av totalt seks emner. Hvert emnene har et omfang på ti studiepoeng og kan det er også mulighet til tas enkeltvis med avsluttende vurdering. Studiet har oppstart allerede i uke 34. 

Les mer om studiet og opptakskrav