Møt oss på Arendalsuka i år!

Arendalsuka er fra 12. til 16. august og er demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.
Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Alt er åpent for alle og er helt gratis!

For oss ved Fagskolen i Viken er det viktig å være til stede på relevante arenaer og påvirke rammebetingelsene som politikken setter. . Dette er viktig for oss fordi politikken legger føringer for hvilke muligheter vi kan tilby våre studenter, og hva vi kan tilby av utdanning som treffer arbeidslivets behov. Vi er glade for å være med å prege den nasjonale debatten innenfor kompetanse og utdanning.Er du i nærheten av Arendal den 12.-16. august? Ta gjerne turen innom ett eller flere av arrangementene vi bidrar på.

 

DU MØTER OSS PÅ DISSE ARRANGEMENTENE PÅ ARENDALSUKA:

 

Er det plass til både akademia og yrkesfag i høyere utdanning?

Mandag 12.8 2024 18:30 -19:30

Sted: Samfunnsteltet

Arrangør: HØY

HØY mener svaret er et rungende ja! Så hvorfor oppleves det såpass kontroversielt at en med yrkesfaglig bakgrunn skal kunne gå utenom akademia for å klyve i gradene?

Til tross for at det har vært motstand mot å åpne for høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6 og oppover, ser det ut til at ny fagskolelov vil muliggjøre et livslangt læringsløp innen erfaringsbasert høyere utdanning. Hvordan skal i så fall et nytt norsk utdanningssystem se ut? Og hvordan kan akademia og yrkesfag best mulig komplementere hverandre i sektor for høyere utdanning?

Les mer om arrangementet og paneldeltakerne.

 

Økt satsing på Fagskolene - hvordan lykkes? 

Tirsdag 13.8 2024 13:30 - 14:30

Sted: Bankgården 

Arrangør: Skolenes landsforbund

Mens høyskole og universitet bygger på akademia, er fagskolen i større grad bygget på yrkesrettede behov. En kan si at fagskolestudiene, som er korte, skreddersydde utdanninger, er et speilbilde av fremtidens behov. Ja, regjeringen har uttalt at fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor 

Fagskolene er en viktig brikke i å nå målene både i det grønne skiftet og digitaliseringsomstillingen. For å få til denne omstillingen, må en ha en fot i hver leir – en spagat mellom det konseptuelle og virkelighetsbaserte. 

Skolenes landsforbund har i flere år, sammen med LO og flere andre forbund i LO-familien, kjempet for at fagskoleutdanning skal få sin rettmessige plass i utdanningssystemet. Vi har store forventninger til at den nye stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning inneholder et krafttak for fagskolene. 

Alle, både regjeringen og opposisjonen, ser verdien av å satse på fagskolene. Men fagre ord og løfter er ikke nok. Så hva gjør vi for å lykkes med denne viktige satsingen?

Les mer om arrangementet og paneldeltakere

 

Slik kan fagskolen levere fremtidens behov for kompetanse

Onsdag 14.8 2024 09:00-09:45

Sted: Madam Reiersen

Arrangør: Delta

Hvordan kan fagskolen og høyere yrkesfaglig utdanning kan løse fremtidens behov for kompetanse? Det er et stort og økende behov for fagarbeidere, ikke minst trekkes dette frem av Helsepersonellkommisjonen. Gode utviklingsmuligheter er viktig for å rekruttere fagarbeidere. Fagskolen er en naturlig og viktig karrierevei for fagarbeidere som det er viktig å styrke framover.

Les mer om arrangementet og paneldeltakerne.

 

Industrien i omstilling - svaret er kompetanse

Onsdag 14.8 2024 15:00 - 15:45

Sted: Bankgården

Arrangør: Fellesforbundet

Det er et stort behov for etter- og videreutdanning i industrien og arbeidslivet generelt. Under årets lønnsoppgjør forhandlet Fellesforbundet og frontfaget fram en historisk forpliktelse om en etter- og videreutdanningsreform.

Vi tar debatten og stiller spørsmål om hvorfor er det så viktig med en reform for industrien. Hvordan skal  partene lykkes i å realisere denne reformen og hva har regjeringen forpliktet seg til?

Les mer om arrangementet og paneldeltakerne