Lettere å tilby arbeidslivet kompetanse

Utdanningstilbud som det kunne ta flere år å opprette kan nå etableres nærmest «over natten» dersom arbeidslivet etterspør det. Fagskolen i Viken kan selv få opprette og godkjenne enda flere studier og emner.

Eirik Hågensen


-Dette betyr at vi som fagskole blir enda mer fleksible og at vi kan tilby studier til arbeidslivet enda raskere, også innen fagområdet økonomi, administrasjon, logistikk og reiseliv, sier Eirik Hågensen, rektor for Fagskolen i Viken. 

NOKUT vedtok torsdag 14.september at Fagskolen i Viken har mulighet til å opprette og utvikle høyere yrkesfaglig utdanning innen økonomi, administrasjon, reiseliv og logistikk -uten å søke NOKUT om særskilt godkjenning. Fra før har Fagskolen i Viken en slik godkjenning, som kalles fagområdeakkreditering, for fagskolestudier innen helse og tekniske fag.  

- Det er viktig at vi som leverer utdanningstilbud raskt kan snu oss rundt og sammen med næringslivet utvikle den kompetansen som trengs her og nå, sier Hågensen.  

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, sier seg enig med rektor Hågensen og mener at Fagskolen i Viken er en av de største suksessene med Viken Fylkeskommune. 

 

-Fagskolen i Viken er Norges beste offentlige fagskole og et flaggskip, sier Jacobsen. 

Godkjenningen vil også bidra til at Fagskolen i Viken er mer rustet til å få institusjonsakkreditering når den den ventede lovendringen kommer. Forslaget fra Kunnskapsdepartementet, som nå er på høring, innebærer å åpne opp for at fagskoler kan søke om institusjonsakkreditering, og dermed gis fullmakt til å etablere fagskoleutdanninger. I dag er det bare akkreditering av fagskoleutdanninger og fagområder som er regulert. Forslaget er en del av regjeringens tillitsreform, der retten til å akkreditere nye fagskoleutdanninger flyttes fra NOKUT til den enkelte institusjonsakkrediterte fagskole.