Klassetur til demenslandsbyen Carpe Diem!

Tirsdag 18. april var 1. og 2.klasse fra studiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, studiested Kongsberg på besøk hos demensbyen Carpe Diem i Bærum. Her fikk studentene en presentasjon og omvisning i landsbyen og avslutningsvis en hyggelig lunsj i kafeen deres "Café Bistro.

Studenter Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Norges første demenslandsby

Carpe Diem er et bo-tilbud for personer med demens, og er Norges første demenslandsby med 158 plasser fordelt på 19 bokollektiv og er på hele 18000 kvm. Ideen om demenslandsby er hentet fra Nederland, men tilpasset vår kultur, våre innbyggere og våre rammer.

Landsbyen er et unikt og annerledes botilbud til personer med demens, ulikt helseinstitusjoner vi kjenner til fra før. Den har blant annet eget kjøkken som beboerne selv kan lage mat, kafe, butikk, fysioterapi, fotpleie, musikkbar, treningssenter, frisør, et grendehus hvor beboerne kan holde selskap og store uterom med opparbeidet hage for beboerne kan ferdes fritt. 

Lederen for livet i demenslandsbyen, Anne Grete Normann, sier at flere sykehjem kan la seg inspirere og gjøre mye av det de gjør.

 - Man trenger ikke å bygge om bygg, men bygge om måten man tenker på, sier hun.

 

Demens er et viktig kompetanseområde

Demens er et svært viktig kompetanseområde for helsepersonell da forekomsten av demens forventes å øke raskt i årene som kommer. Studiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten består av seks emner, hvor av det ene emnet alene omhandler demens. Under studiet fokuseres særlig på temaer som demensvennlig samfunn, personsentrert omsorg og hvordan leve best mulig, lengst mulig. Carpe Diem fremstår å ha gjort alle tre til en realitet. Studentene tok reisen dit for å få et innblikk i en annerledes og nytenkende måte å organisere demensomsorgen på. 

«Det har vært en glede å se humøret og de gode holdningene til de som jobber her, og ikke minst hvor godt beboerne har det. Som student skulle jeg gjerne vært her i flere dager for å få et enda større innblikk i hverdagen deres, og utvekslet flere erfaringer. Utrolig inspirerende! sier student og tillitsvalgt Ann Kristin Glenne om dagen hos Carpe Diem.

Faglærer Ingrid Lande, utdanningsleder Mette Martinsen og studentene takker Carpe Diem for gjestfriheten og en lærerik og inspirerende dag!