Første helseutdanning på 90 studiepoeng godkjent

Mandag 23. oktober godkjente styret i Fagskolen i Viken fagskolens høyeste kompetansenivå og omfang innen helseutdanning noensinne.
Første helseutdanning på 90 studiepoeng godkjent

– Dette vil bidra til å løfte både ambulansearbeidere og Fagskolen i Viken med hensyn til kompetanseleveranse, og kunne gi arbeidslivet en stor merverdi, sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

Høyere yrkesfaglig utdanning innen Avansert prehospital kompetanse er Fagskolen i Viken sin første helseutdanning på nivå 5.2 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og er dermed det første tilbudet innen helse som Fagskolen i Viken har utviklet på et så høyt kompetansenivå og omfang. 

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Vestre Viken HF, Prehospital klinikk Sykehuset Vestfold, prehospitale tjenester Sykehuset Telemark HF og Fagskolen i Viken.  

– For pasientene våre betyr dette at vi som ambulansetjeneste med økte ferdigheter og kunnskap hos vårt personell kan tilby den beste behandlingen som er tilgjengelig i et fagområde i en rivende utvikling. Dette gir likhet i behandlingstilbudet, økt bruk av undersøkelse og behandling basert på evidens, og ikke minst en større grad av pasientsikkerhet gitt av personell med gode ferdigheter innen det å samhandle med mennesker som opplever sykdom, skade og krise, sier Jon Richard Figenschou, seksjonsleder, Prehospitale tjenester, Vestre Viken HF. 

Avansert prehospital kompetanse har et omfang på 90 studiepoeng og er utviklet for ambulansearbeidere og andre yrkesgrupper innen prehospitale tjenester. Den er dermed tenkt som et supplement til utdanningen Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling som har truffet godt på arbeidslivets behov, og utelukkende vært den utdanningen med størst andel søkere de siste to årene. 

Dette betyr at studenter som har fullført og bestått utdanningen Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling vil kunne søke seg inn på utdanningen Avansert prehospital kompetanse og samtidig få godskrevet fullførte og beståtte emner 

Utdanningen skal tilbys ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, med planlagt oppstart høsten 2024. Utdanningen skal tilbys nettbasert med samlinger.