Får skreddersydd stilling på sykehuset Møre og Romsdal

Å bygge nytt sykehus og skulle flytte alt fra det gamle over til det nye byr på mange utfordringer. Det krever en enorm planlegging og det innebærer mye logistikk. Mange er involvert i flytteprosessen til det nye sykehuset Møre og Romsdal, og en av dem som vil komme til å få en viktig rolle er Ann-Veronica Bratlie fra Molde.
Ann-Veronica på sykehuset.
Ann-Veronica Bratlie på Sykehuset i Molde.

- Vi holder på med å bygge og organisere det nye sykehuset som skal stå ferdig i 2025, og vi ser at det er veldig nyttig å ha noen med logistikkutdanning med på dette. Ann-Veronica kom inn og hadde praksis hos oss på sterilsentral avdeling og på operasjonsavdelingen, og vi ser at hennes kompetanse vil bli uvurderlig i flytteprosessen. Det forteller Ellen Bolli som er sterilforsyningstekniker og har vært Ann-Veronicas veileder under praksisperioden på sykehuset.

Ann-Veronica Bratlie er til sommeren ferdig med studiet «Logistikk- og service i helsetjenesten», et studie hun har tatt deltid over to år på Fagskolen i Viken. Fra før av har hun jobbet i helsesektoren på sykehjem. Selv om hun ikke er ferdig med studiet enda jobbes det nå med å sette sammen drømmejobben.

- Siden dette er helt nytt for sykehuset har jeg blitt utfordret til å utforme min egen drømmestilling slik at lederne kunne opprette en stilling basert på min logistikkutdanning. Å få skreddersydd en stilling ut ifra hva jeg har lært på studiet og hva sykehuset ser at det er behov for, samt hva jeg hadde av erfaring tidligere, er jo fantastisk.

Nye sykehuset Møre og Romsdal (SNR) vil bestå av et nytt felles akuttsykehus på Hjelset inkludert psykiatri- og habiliteringstjenester, og et dagtilbud i Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.

Bratlie vil kunne få en stor rolle i utviklingen av det nye sykehuset som skal stå ferdig i 2025. Hun kan være alt fra flyttekoordinator til å hjelpe til med organisering av lager og logistikkrådgivning. Hun vil i det store og hele kunne holde i arbeidsflyten rundt store deler av flytteprosessen.

Bratlie mener hennes utdanning på Fagskolen i Viken har åpnet mange dører og hun ser at studentene som tar videreutdanning der er ettertraktet. Hun hadde 10 uker praksis ved sykehuset i Molde og fikk tilbud om jobb ved flere avdelinger.

- Jeg kan jo ikke annet en å anbefale studiet «Logistikk og service i helsetjenesten til flere. Mange jeg har møtt i praksisen sier at når de ser hva vi har lært så faller mange brikker på plass. Jeg skal gjøre mitt beste for å forbedre flyt og bidra til innsparinger ved sykehuset. Det blir spennende, og det innebærer mye logistikk. Jeg er takknemlig for tillitten jeg har fått ved sykehuset.