Fagskolen i Viken og Kongsberg Gruppen trekker toppledere til Kongsberg Agenda

Sammen med Kongsberg Gruppen arrangerer Fagskolen i Viken hele 10 programposter under årets festival. Statsråder, toppledere fra næringslivet og idretten, samt fremstående forskere er invitert til å delta i panelsamtalene.
Lise Klaveness, Harald Solberg, Liv Dingsør, Øyvind Husby og Sigrun Aasland er noen av dem som allerede har takket ja til å delta på våre arrangementer.
Bilde
Fra venstre Nils Ivar Pedersen, Prorektor Fagskolen i Viken vest, Espen Berg, leder for konseptutvikling og internasjonalisering og Eirik Hågensen rektor Fagskolen i Viken.
 • - Som Norges største offentlige fagskole er det viktig for oss å være til stede på Kongsberg Agenda og bidra inn i samfunnsdebatten med viktige samtaler om fremtidens kompetansebehov. Vi er opptatt av hvordan samfunnet på best mulig måte skal få rett kompetanse til å navigere gjennom en utfordrende, men spennende tid. Fagskolen i Viken er arbeidslivets skole, derfor viktig for oss å være på arenaer hvor arbeidslivet er helt sentralt, som Kongsberg Agenda er, sier rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen. 

   

  Fagskolen i Vikens programposter vil utforske viktig tematikk for tiden vi er i; som blant annet ledelse, framtidens kompetanse innenfor det grønne skiftet, den teknologiske utviklingen og psykisk helse. Vi ønsker at alle som kommer for å høre på skal sitte igjen med ny kunnskap, nye perspektiver og refleksjoner. 

   

  Vi ser frem til å ha gode samtaler om hvordan vi kan sørge for verdiskapning, arbeidsplasser og at vi opprettholder velferdssamfunnet også framover. Vi håper at de som kommer på arrangementene våre vil få noen nye perspektiver og kunnskap om emnene vi tar opp. Alle er velkomne og det er helt gratis, sier Hågensen. 

   

  Godt samarbeid med Kongsberg Gruppen 

  Fagskolen i Viken har samarbeidet med Kongsberg Gruppen i ulike anledninger gjennom flere år. I tillegg til Kongsberg Agenda har Kongsberg Gruppen og Fagskolen i Viken samarbeidet gjennom blant annet utvikling av flere studier som blant annet det nye studiet Cybersikkerhet.  

  -Etter et vellykket samarbeid under Kongsberg Agenda i fjor, ønsker vi å utvide og forsterke dette samarbeidet videre. Kongsberg Agenda er en utmerket plattform for Kongsberg Gruppen til å demonstrere vårt sterke forhold til Fagskolen i Viken og vise hvordan utdanningsinstitusjoner og næringsliv kan samarbeide mot felles mål. Vi deler en felles interesse for å fremme relevante temaer knyttet til arbeidsliv, utdanning og videreutvikling, og Kongsberg Agenda er en god arena for å fronte disse. Vi har alltid hatt en god relasjon med Fagskolen i Viken og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet under årets Kongsberg Agenda, sier Anne Gro Kjørstad, HR Manager i Kongsberg Gruppen.

  •  

  Panelsamtalene til Fagskolen i Viken skal ledes av Tor Haugnes. For at det skal bli enkelt for publikum å finne frem under festivalen, har flere av scenene fått sitt eget tematiske konsept. Fagskolen i Vikens arrangementer vil i hovedsak være på Agenda Kompetanse-scenen som holder til Grand-gata. 

  Kongsberg Agenda arrangeres for tredje gang fra 19.- 22. juni 2024.  

   

 •