Fagskolen i Viken inngår samarbeid med Fontenehuset Kongsberg for å støtte psykisk helse og inkludering

Fagskolen i Viken (FiV), studiested Kongsberg, har inngått et samarbeid med Fontenehuset, en organisasjon dedikert til å støtte mennesker med psykiske helseutfordringer og hjelpe dem med å inkludere seg i studie-, arbeids- og samfunnslivet.
Bilde

Bilde: Prorektor Nils Ivar Pedersen, Jøran Bergerud ( FiV) sammen med Eivind Mørkrid og Anette Borgen Ødegård, daglig leder ved Fontenehuset Kongsberg. 

-Vi ønsker å bidra til at færrest mulig personer står utenfor arbeidslivet. 48500 personer i alderen 15- 61 år stod utenfor arbeid, arbeidsmarkedstiltak og utdanning i Norge i 2022. Samarbeidet med Fontenehuset er et viktig steg i vår felles innsats for å fremme inkludering og øke bevisstheten rundt psykisk helse. Sammen kan vi gjøre en betydelig forskjell, sier Nils Ivar Pedersen, prorektor Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg.

Gjennom samarbeidet vil Fontenehuset Kongsberg bidra med å dele informasjon om Fagskolen i Viken sitt utdanningstilbud til sine medlemmer. På denne måten vil våre utdanningsmuligheter bli kjent for flere. Vi ønsker å være tilgjengeliggjøre våre utdanningstilbud og hvordan vi kan støtte den enkeltes læringsreise.

-Fagskolens fleksible tilbud og modulutdanninger gir studentene muligheten til å skreddersy studieløp som tilpasses individuelle behov og progresjon, noe som passer spesielt godt for de som har hatt utfordringer med tradisjonelle utdanningstilbud og trenger å ta ting i sitt eget tempo. Vi ser frem til å samarbeide med Fagskolen i Viken og for sammen å skape et mer inkluderende og støttende utdanningsmiljø," sier daglig leder i Fontenehuset Kongsberg, Anette Borgen Ødegård.

En del av samarbeidet innebærer også å gjøre Fontenehusets modell kjent for våre studenter og andre som trenger det. Dette inkluderer tiltak som studieklubber og realkompetansevurderinger, som fungerer som støttemodeller for de som ønsker å videreutvikle seg både faglig og personlig.

I tillegg vil Fagskolen i Viken, med Fontenehuset, delta i aktiviteter som foredrag og arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, for å øke bevisstheten og spre informasjon om psykisk helse og støtteordninger

-Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Fontenehuset Kongsberg og til å kunne bidra til en bedre hverdag for mange gjennom utdanning og støtte, sier Pedersen avslutningsvis.

Det påbegynte samarbeidet har allerede resultert i økt interesse og at flere av Fontenehusets medlemmer har søkt studier til neste år hos Fagskolen i Viken.