Fagskolen i Viken etablerer banebrytende senter for kunstig intelligens, manufacturing og cybersikkerhet i Kongsberg

Fagskolen i Viken etablerer et nytt senter for kunstig intelligens, produksjon og cybersikkerhet, med forventet åpning ved studiestart høsten 2025. Dette innovative initiativet, ledet av prosjektleder Jonny Pettersen, markerer en milepæl som Norges første fagskole til å utvikle et slikt spesialisert senter.
Bilde

Prosjektleder Jonny Pettersen og rektor Eirik Hågensen er frem til etableringen av det nye senteret. 

Foto: Beate Calleja

 

-Dette senteret er et viktig skritt for Fagskolen i Viken og for tekniske fagskoleutdanninger i Norge. Vi ser et stort behov for avansert kompetanse innen kunstig intelligens, manufacturing og cybersikkerhet for fagarbeidere, og vi er glade for å kunne bidra til å dekke dette behovet, sier rektor Eirik Hågensen.

Samfunnsøkonomisk analyse sin nærings- og kompetansemodell (SØNK) viser et stort behov for IKT-kompetanse i fremtiden, noe som understreker viktigheten av tilpasset utdanning for personer med fagbrev og realkompetanse. Fagskolen i Viken tar sikte på å møte dette behovet ved å tilby målrettet opplæring som forbereder studentene på arbeidslivets krav ved å etablere et senter for kunstig intelligens, manufacturing og cybersikkerhet. 

 

Avansert teknologiutdanning for fagarbeidere

Senteret har som mål å fremme avansert teknologiutdanning for fagarbeidere og styrke regionens industrielle kapasitet.

Senteret skal etableres i Fagskolen i Viken sine lokaler på Krona i Kongsberg. Her skal studentene få opplæring i anvendt maskinlæring med direkte bruk i industrien. Lære å anvende kunstig intelligens for å ta bedre beslutninger, forbedre produksjonsprosesser og øke effektiviteten, og utvikle maskinvare og programvare for optimalisering av produksjonslinjer.

-Dette dedikerte senteret en unik hands-on erfaring som er nødvendig for å håndtere dagens komplekse sikkerhetsutfordringer. Her kan vi blant annet simulere ulike typer cyberangrep for å forberede studentene på reelle trusler i industrien. Dette vil ikke bare styrke deres ferdigheter, men også bidra til utviklingen av ny teknologi og metoder innen cybersikkerhet, sier prosjektleder Jonny Kurt Pettersen.

I tillegg til utvikling av senteret, lanseres det også to nye studier høsten 2025 som skal ruste fagarbeidere for fremtidens teknologiske utfordringer i industrien. Anvendt maskinlæring / kunstig intelligens og Dataanalytiker. Begge studiene har et omfang på 60 studiepoeng og skal tilbys ved studiested Kongsberg.

 

Etter- og videreutdanning for ansatte i industrien

Nå er det også vedtatt at det skal bli enklere for ansatte i industrien å ta skreddersydde moduler som øker kompetansen. I årets frontfag ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å begynne på en stor etter- og videreutdanningsreform, som vil utformes i samarbeid med regjeringen.

-Det er godt å se at Fagskolen i Viken leder an, og tar tak i frontfagets ambisjoner i arbeidet med den vedtatte etter- og videreutdanningsreformen som en sentral kompetanseleverandør til industrien. Samfunnet står overfor en enorm omstilling, og det er særdeles viktig for oss at fagarbeiderne har tilgang til gode utdanningstilbud og muligheter til å få praksisnær erfaring, noe en slik lab vil tilby, sier lederen i Norsk Industri, Harald Solberg. 

Dette støttes også av lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum, som samtidig understreker viktigheten av fleksible og modulbaserte utdanninger.

Studier som kan gjennomføres ved behov og i kombinasjon med jobb, vil være viktig for fagarbeiderne og næringslivet i møte de særskilte utfordringene industrien står ovenfor, legger Eggum til.