Fagskolen i Viken er tildelt 13 millioner for å møte kompetansebehov

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir) har gitt 94 millioner i tilskudd til kompetanseutvikling for å møte behovene i arbeidslivet. Fagskolen i Viken (FiV ) har fått midler til å utvikle åtte nye bransjeprogram. Bransjeprogrammene er offentlig finansiert, fleksible og utvikles i samarbeid med arbeidslivet. Derved vil kursene kunne tilby akkurat det den spesifikke bransjen har behov for!
bilde av barberer som sjekker skjegget til kunde

-Dette er en utrolig viktig satsning for arbeidslivet. Man når en målgruppe som ikke har hatt så mange muligheter for påfyll av kompetanse etter fagutdanningen. Kursene er bra for bedriftene og for den enkelt ansatt. Med tanke på en bærekraftig omstilling og digitalisering er det viktig at ansatte i alle bransjer får tidsrelevant kompetanse og bransjeprogrammene vil sikre dette, sier Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken.

 

De nye bransjeprogrammene som skal utvikles og tilbys hos Fagskolen i Viken i 2023 er:

  • Spesialisering i baker og konditorfaget
  • Verdiskapende dataanalyse
  • Optometri for butikkansatte
  • Innovasjonsledelse for fagarbeidere i bygg- og industribransjen
  • Digital kompetanse for frisører - frisørbransjen
  • Bærekraft i frisørbransjen - frisørbransjen
  • Teamrelasjoner på arbeidsplassen - frisørbransjen
  • Cybersikkerhet/informasjonssikkerhet

 

Livslang læring for frisørbransjen

Tre av de nye bransjeprogrammene som skal utvikles er rettet mot frisørbransjen. I tillegg til disse har FiV fått tildelt midler og utviklet studiene: Kjemi i frisørfaget, Kommunikasjons i frisør- og hudpleiefaget, Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører og Barberfaget.

 Det vil si at FiV vil tilby hele syv kurs for denne bransjen innen 2024. Rektor Eirik Hågensen synes det er kjempestas å tilby en videreutdanning for frisørene, som egentlig ikke har noe utdanningstilbud etter fagutdanningen.

- Frisørbransjen består av mange små- og mellomstore bedrifter, og det er viktig at vi møter denne gruppen med gode tilbud. Fagskolen i Viken mener at alle fagutdannede må ha mulighet til livslang læring. Ved å tilføre ny kompetanse, kan vi være med å utvikle driften, øke bevissthet rundt HMS, gi kunnskap nok til at aktører i bransjen ønsker å satse, og at man ser mulighet for en karrierevei. Karrierevei i bransjen er viktig for rekrutteringen og hvor lenge ansatte vil bli i yrket sitt, sier den stolte rektoren.

 

Mer om bransjeprogram

Bransjeprogram er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltagelse i kompetanseutvikling i utvalgte bransjer. Dette skal bidra til at flere bransjer får tilgang på relevant kompetanse og blir bedre rustet til å mestre omstilling. Enkelte av kursene som tilbys gjennom bransjeprogramment  er studiepoenggivende.

Tilbudet skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, universiteter, høyskoler, fagskoler, videregående skoler, studieforbund og andre private tilbydere. Tilskuddet kan gå til prosjekter av inntil tre års varighet.

 

Les mer om bransjeprogram og tildelingen på regjeringen.no