Fagskolen i Viken blir gratis

Norges største offentlige fagskole fjerner studentbetalingen, slik at studiene blir gratis fra høsten 2023.
Dette ble enstemmig vedtatt av styret ved Fagskolen i Viken 17. februar.
Bilde

-Det er vanlig at de som studerer ved en offentlig høyere utdanningsinstitusjon kun betaler semesteravgift. Vi ønsker at det ikke skal være forskjell på å studere ved Fagskolen i Viken eller på hvilken som helst offentlig høyere utdanning. Dette er bakgrunnen for at vi fjerner studentbetalingen på alle våre studier. Vi vil gjøre det enklere og rimeligere å ta høyere yrkesfaglig utdannelse, sier rektor på Fagskolen i Viken Eirik Hågensen.

Flere studier ved Fagskolen i Viken har kostet 7500,- i året for hver enkelt student. Fagskolen i Viken har lenge ønsket å fjerne denne kostnaden for studentene og har for budsjettet i 2023 lyktes med å løse den økonomiske utfordringen med å fjerne studentbetalingen. Det vil fortsatt være mulig å opprettholde dagens drift og høye kvalitet samtidig som studieplassene blir gratis for den enkelte student ved oppstarten av neste skoleår.

Styreleder i Fagskolen i Viken, Willy Holdahl fra NHO Viken Oslo mener at gratis høyere yrkesfaglig utdanning er et viktig tiltak og en selvfølge for å få flere fagarbeidere eller personer med realkompetanse til å velge å bli student ved høyere yrkesfaglig utdanning.  - Dette er en ønsket utvikling fra arbeidslivet, noe som bygger opp under den store etterspørsel av ansatte med fagskoleutdanningen som blant annet kompetansebarometeret fra NHO viser. Det er behov for flere med fagskoleutdanning stadfester han.
 

Positivt for arbeidslivet

Rektor er glad for at alle studiene nå blir gratis.

-Jeg er meget fornøyd med at styret har besluttet dette. Vi tilbyr kunnskapen som arbeidslivet etterspør. Ved å gjøre alle våre studier kostnadsfrie er jeg er helt sikkert på at enda flere får muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning for få ny kunnskap og kompetanse hos oss, sier Hågensen.

Rektor ved Fagskolen i Viken Eirik Hågensen
Rektor Fagskolen i Viken Eirik Hågensen

Fagskolen i Viken opplever at egenbetalingen har vært et hinder for en del studenter til å velge å sette seg på skolebenken. Det samme melder arbeidsgivere som ønsker at medarbeiderne skal kunne videreutvikle sin kompetanse.

-Høyere yrkesfaglig utdannelse er etterspurt og i vinden som aldri før. Da må vi gjøre tilbudet tilgjengelig for flere; studiekostnaden bør ikke være til hinder for den som velger denne typen utdanning, sier Hågensen.

Semesteravgiften skal studentene betale som tidligere. Semesteravgiften er på 750,- eller 1500,- i året, alt etter som det er samskipnad tjenester på stedet man studerer. Pengene finansierer blant annet studentenes velferdstilbud og medlemskap i organisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF).

Vedtaket om gratis studietilbud ved Fagskolen i Viken vil få virkning fra og med skoleåret 2023/24.

 

Søk studieplass i Samorda opptak før 15. april!

Les mer om Fagskolen i Viken sine studier.