Energiproduksjon for fremtiden

Vikersund hoppsenter har satt seg et mål om å kunne transformeres til et plussanlegg, der de produserer mer energi enn de forbruker. Studenter fra Fagskolen i Viken, Techniek college Rotterdam og Hogeschool Rotterdam har nå fått oppdraget om å utarbeide forslag til hvordan dette kan løses.
Studenter står i bunnen av Vikersund hoppbakke
– Målet om å transformere anlegget til et plussanlegg forventes å nås ved en kombinasjon av redusering av strømforbruk og egen produksjon av energi, forteller Jan Urban Vesterlund fra fagskolen i Viken.

Prosjektet har som mål å designe et mest mulig bærekraftig anlegg som kan produsere 500 000 KWh energi, og lagre dette til det er behov for energien.

En fantastisk mulighet

Norske og nederlandske studenter fra fagfeltene mekatronikk, automatisering og elkraft møttes i starten av september i Vikersund for å starte opp samarbeidet. Her møter de blant annet representanter fra Vikersund hoppsenter og fylkesordfører Roger Ryberg. Rydberg ønsker studentene velkommen og forteller om hans personlige engasjement for hoppsporten og prosjektet. Initiativtaker Johnny Kurt Pettersen fra Fagskolen i Viken innleder slik: – Dere har en fantastisk mulighet. Dette kommer an på hvor gode dere er og hvor gode vi er sammen.

Robert-Jan og Roger Ryberg
På vegne av de nederlandske studentene takker Robert-Jan Roger Ryberg for engasjementet og muligheten til å få delta på prosjektet. Som takk mottar Ryberg nederlandsk sjokoladepålegg.

Felles prosjektarbeid

Studentene jobber i to prosjektgrupper, der den ene gruppen jobber med produksjon av energi og den andre med lagring av energi. Dette samarbeider varer frem til en presentasjon av prosjektet i Rotterdam 13. desember. Etter jul går de norske studentene sammen i en gruppe, der de finpusser og fintegner på rapportene og ferdigstiller et forslag og en anbefaling som overleveres Vikersund hoppsenter. Hvor mye som realiseres er opp til oppdragsgiver, men det er et mål om at anlegget er ferdig bygget innen 3 år.

Portrettbilder av tre studenter
Erlend, Tristian og Johan er alle tre studenter som har jobbet med prosjektet. 
– Det er spennende å få jobbe med et prosjekt som forhåpentligvis realiseres, forteller Erlend fra Fagskolen i Viken.

De nederlanske studentene Johan og Tristian oppsummerer prosjektet ved å si at det er gøy å få jobbe med et prosjekt med så store ambisjoner, og at det er et prosjekt det er veldig bra å ha på CV-en. Det viser at de kan samarbeide med andre på store prosjekter og på tvers av landegrenser.