Vedlikeholdsteknikk 4.0

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.
Ny teknologi og nye anvendelser stiller andre krav til kompetanse og samhandlingsformer på alle nivåer i organisasjonene. Solid yrkesfaglig kompetanse og erfaring vil bli viktig i fremtidens arbeidsliv. Fagskolene vil bidra med å tilby etter- og videreutdanning på sitt nivå og deltar i mange sammenhenger med de tre partene i arbeidslivet for å sikre at tilbudene som tilbys er i henhold til arbeidslivets behov i dag, og i fremtiden.

Grunnlag i vedlikeholdsteknikk er en kursmodul som gir innsikt i følgende overordnede temaer:

• Vedlikeholdsledelse og -organisasjon

• Vedlikeholdsteknikk

• Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; Vedlikehold 4.0)

• Lover og forskrifter

 

Kursmodulens målgruppe er:

• Fagarbeidere innen tekniske industrielle vedlikeholdsfag, dette omfatter elektrofag som elektrikere, automatikere og mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold, samt fagbrev under teknologi og industriell produksjon som er relevant for vedlikehold, f.eks. industrimekanikere

• Arbeidsledere / formenn / planleggere innenfor vedlikehold

• Personell med vedlikeholdsansvar

• Vedlikeholdsteknikere / -ingeniører

• Produksjonspersonell med vedlikeholdsoppgaver