Smart Vedlikehold for olje-, gass- og leverandørindustrien (nettbasert)

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

Innhold
SMART Vedlikehold (grunnleggende vedlikeholdsteknikk) er en kursmodul som gir innsikt i følgende overordnede temaer:
• Vedlikeholdsledelse og -organisasjon
• Vedlikeholdsteknikk
• Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; SMART Vedlikehold)
• Lover og forskrifter

Kurset baseres på studieplanen «Kursmodul: Grunnlag i Vedlikeholdsteknikk 5 stp». Det vil gjennomgående bli lagt vekt på sikkerhetsaspekter i temaene. Kurset gir grunnlag for vedlikeholdsarbeid i industrien og forbereder for videre utdanning innen fagområdet.

Målgruppe
Målgruppen er fagarbeidere og teknisk personal uten tidligere erfaring fra vedlikeholdsarbeid.

Omfang
Modulen gir fem studiepoeng, noe som tilsvarer 90 timers lærerstyrt undervisning (dette omfatter også obligatorisk oppgaveløsning), til sammen 150 timers læringsarbeid for studentene., det undervises som nettbasert kurs på deltid med fem undervisningstimer per uke på kveldstid over tre måneder.