Smart Vedlikehold for olje-, gass- og leverandørindustrien (nettbasert)

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

Innhold
SMART Vedlikehold (grunnleggende vedlikeholdsteknikk) er en kursmodul som gir innsikt i følgende overordnede temaer:
• Vedlikeholdsledelse og -organisasjon
• Vedlikeholdsteknikk
• Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; SMART Vedlikehold)
• Lover og forskrifter

Kurset baseres på studieplanen «Kursmodul: Grunnlag i Vedlikeholdsteknikk 5 stp». Det vil gjennomgående bli lagt vekt på sikkerhetsaspekter i temaene. Kurset gir grunnlag for vedlikeholdsarbeid i industrien og forbereder for videre utdanning innen fagområdet.

Målgruppe
Målgruppen er fagarbeidere og teknisk personal uten tidligere erfaring fra vedlikeholdsarbeid.

Omfang
Modulen gir fem studiepoeng, noe som tilsvarer 90 timers lærerstyrt undervisning (dette omfatter også obligatorisk oppgaveløsning), til sammen 150 timers læringsarbeid for studentene., det undervises som nettbasert kurs på deltid med fem undervisningstimer per uke på kveldstid over tre måneder.

 

Kursdato
Første kurskveld
Pris
Gratis

Kurset finansieres gjennom bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på skolens IKT baserte konferansesystem Zoom. MS Teams benyttes som undervisningsplattform for distribusjon av fagstoff og oppgaver, disse verktøyene får deltakerne opplæring i ved kursets begynnelse.
Det blir satt opp ekstra veiledningsøkter for de som går glipp av undervisning.
Læringsmodellen varierer noe avhengig av tema, noe gjennomføres som omvendt klasserom basert på forhåndsinnspilte undervisningsvideoer kombinert med synkron veiledning på nett, mens andre tema undervises i synkrone nettforelesninger.
Kurset skal gjennomføres som nettbasert undervisning. Mellom samlingene løses oppgaver med tilbud om nettbasert veiledning.

Ved spørsmål, kontakt marteod@viken.no.