SMART Vedlikehold (grunnleggende vedlikeholdsteknikk)

Arbeidslivet er i ferd med å gjennomgå store endringer. Årsaken til dette er at ny teknologi og nye anvendelser av teknologien endrer produkter, forretningsmodeller, logistikk, produksjon og råvareutvinning. I dagens økonomiske og markedsmessige situasjon vil kostnadsreduserende tiltak innen drift og vedlikehold ha stor betydning for en bedrifts suksess og overlevelsesevne.

SMART Vedlikehold (grunnleggende vedlikeholdsteknikk) er en kursmodul som gir innsikt i følgende overordnede temaer:

  • Vedlikeholdsledelse og -organisasjon
  • Vedlikeholdsteknikk
  • Vedlikeholdsstyring og -driftssikkerhet (med vekt på digital datainnsamling og prediktive metoder; SMART Vedlikehold)
  • Lover og forskrifter

 

Kurset er utviklet av Kongsberg Terotech AS (KT) i samarbeid med Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg. Det er fagfolk fra KT som vil stå for undervisningen. Målgruppen er fagarbeidere og teknisk personal uten tidligere erfaring fra vedlikeholdsarbeid. Kurset gir grunnlag for vedlikeholdsarbeid i industrien og forbereder for videre utdanning innen fagområdet. Modulen gir fem studiepoeng og har 90 timers omfang.