Industripilot Kongsberg: Robust CNC-programmering

Kurset vil gi en forsterket kompetanse innen anvendelse CNC styrte maskiner. Denne teknologien benyttes av mange aktører i Kongsbergindustrien, og er en av kjerneprosessene i industriell produksjon. Anvendelse av avanserte funksjoner gjør at man kan oppnå økt kvalitet og produktivitet i maskinene.

Innhold*

 • Bedre utnyttelse av CAM-systemets funksjoner
 • Gjør programmereren i stand til å fremstille gode NC-programmer
 • Muliggjør bruk av ny maskineringsfunksjonalitet. Eks. Dynamiske frese- og dreiebaner.
 • Reduserer NC-programmeringstiden
 • Forbedrer utnyttelsen av CNC-maskinenes funksjonalitet
 • Gir bedre utnyttelse av CAD-modellene
 • Utvikle programmer som håndterer feil og avvik, som en del av programdesignet
 • Mistake proofing
 • Optimalisering av verktøybaner og skjærdata i fresemaskiner
 • Optimalisering av skjæreverktøy mot spesifikk materialkvalitet/legering
 • Industrieksempler

Det brukes varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. Konkret vil dette si:

 • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat
 • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
 • Lærerstyrt undervisning
 • Praksisorientert undervisning
 • Veiledning
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner

Målgruppe

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i Kongsbergindustrien. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og tekniske funksjonærer som programmerer CNC produksjon.

Opptakskravet er fagbrev, fem års relevant arbeidslivspraksis eller realkompetansevurdering.

Omfang

Kursinnholdet tilsvarer 10 studiepoeng. Dette tilsvarer ca. 80 timer undervisning og ca. 180 timer gruppe-/prosjektarbeid.

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre seks obligatoriske arbeidskrav. Dette er praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til sluttvurdering.

Sluttvurderingen vil baseres på industriprosjektet som avsluttes med en tverrfaglig vurdering som baseres på et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig høring. Det gis en samlet karakter.

Karakteren fastsettes på grunnlag av:

 • En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen
 • En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet.

* = Forbehold om justeringer/endringer.

Kursdato
Oppstart
Pris
Gratis

Industripiloten Kongsberg er finansiert av Kompetanse Norge, Viken fylkeskommune og Kongsberg kommune. Du som deltaker står ansvarlig for utstyr ved eventuell digital deltakelse og pensum.

Gjennomføring

Kontakt:

MarteOd@viken.no

Påmelding:

Kurset er stengt for påmelding.