Industripilot Kongsberg: AR/XR i produksjons- og arbeidsprosesser

Kurset vil gi en grunnleggende kompetanse innen bruk av AR/VR teknologi i en industriell sammenheng. Vi ser i dag en rekke initiativ til bruk av denne teknologien innen mange områder. Dette gjør at et bredt spekter av fagområder kan nyttiggjøre seg av det planlagte kurset.

Innhold*

 • Industri 4.0
 • Introduksjon til AR/VR/XR/MR
 • Hvordan henger AR sammen med LEAN?
 • Microsoft Power BI, visualisering av data
 • Microsoft PowerApps, lag apper/webløsninger uten programmering
 • Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, AR støttet problemløsning i sanntid
 • Microsoft Dynamics 365 Guides, AR støttet læring og prosessforklaring
 • Hvordan henger AR sammen med LEAN? AR anvendt i industrielle prosesser

Det brukes varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. Konkret vil dette si:

 • Gruppearbeid med logg og refleksjonsnotat
 • Prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
 • Lærerstyrt undervisning
 • Praksisorientert undervisning
 • Veiledning
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner

Målgruppe

Målgruppen er eksisterende og tidligere ansatte i Kongsberg industrien. Gruppen består av fagarbeidere, ingeniører og andre som kan anvende AR/VR teknologi i forbedringsprosjekter. Kurset er rettet mot teknisk personell, men favner bredt slik at deltakere fra ulike yrkesgrupper, som f.eks. logistikk og opplæring, kan ha nytte av å delta.

Opptakskravet er fagbrev, fem års relevant arbeidslivspraksis eller realkompetansevurdering.

Omfang

Kursinnholdet tilsvarer 10 studiepoeng. Dette tilsvarer ca. 80 timer undervisning og ca. 180 timer gruppe-/prosjektarbeid.

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre tre obligatoriske arbeidskrav i tillegg til ordinære øvingsoppgaver. Dette er praktiske og/eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn, ofte som gruppe. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen. Besvarelser og vurderinger inngår i en arbeidsmappe som må være bestått for å kunne gå opp til sluttvurdering.

Sluttvurderingen vil baseres på industriprosjektet som avsluttes med en tverrfaglig vurdering som baseres på et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig høring. Det gis en samlet karakter.

Karakteren fastsettes på grunnlag av:

 • En skriftlig del, et eget oppsummeringsnotat fra prosjektgjennomføringen
 • En muntlig del, en samtale med sensor og faglærer med utgangspunkt i prosjektrapporten og oppsummeringsnotatet.

* = Forbehold om justeringer/endringer.

Kursdato
Første kursdag
Pris
Gratis

Industripiloten Kongsberg er finansiert av Kompetanse Norge, Viken fylkeskommune og Kongsberg kommune. Du som deltaker står ansvarlig for utstyr ved eventuell digital deltakelse og pensum.

Gjennomføring

Kontakt: 

MarteOd@viken.no

Påmelding: 

Kurset er stengt for opptak.