E-læring - Innføring i Industriell Digitalisering (Industri 4.0)

Vi har fått tilsagn om midler til å utvikle og gjennomføre et innføringskurs innen Industriell Digitalisering (ID) som e-læring.

Kurset inneholder tema som er relevante for den digitale utviklingen i industrien, ofte omtalt som Industri 4.0. Gjennomføringen av kurset skal gjøres etter en «omvendt klasserom» modell. Fagstoffet formidles gjennom e-læringsteknologier, blant annet videoer produsert i fagskolens dedikerte ID laboratorium.

Studenten skal i tillegg arbeide med digital oppgaveløsning og prosjektarbeid. Underveis gis det veiledning og oppfølging av fagskolens pedagoger via konferanseløsningen Zoom.
 
Kurset finansieres av regjeringens «korona» midler og hovedmålgruppen er permitterte fagarbeidere. Det første kurset starter umiddelbart etter fellesferien og deretter startes nye kurs fortløpende hver uke. Selve kursgjennomføringen tar fire uker og avsluttes med utstedelse av kompetansebevis.

Hovedmålgruppen for dette kurset er permitterte fagarbeidere og funksjonærer i industrien.

Gjennomføring

Sted: Nettbasert e-læring, fleksibel gjennomføring
Lengde: 4 uker
Omfang: Tilsvarer 5 studiepoeng 
Kostnad: Ingen kostnad
Oppstart: Høst 2020: kontinuerlig oppstart
Spørsmål: Kontakt MarteOd@viken.no