Eksamen ved studiested Fredrikstad

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.

Les mer om særskilt tilrettelegging ››

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 4 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen. Les mer.

Gjennomføring av LØM eksamen

For studenter ved studiested Fredrikstad og Indre Østfold skal eksamen leveres i Wiseflow. Dette gjelder både for LØM og trekkeksamen.

Utvidet tid/ tilrettelegging

Studenter med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om utvidet tid under eksamen.  

Les mer om særskilt tilrettelegging ››

Digital eksamen i WISEflow

Fagskolen i Viken bruker WISEflow for gjennomføring av eksamen. Det er viktig at du i god tid før eksamen setter deg grundig inn i hvordan dette fungerer, og tester at du får logget inn.

Hvordan logge inn i WISEflow?

Trykk her for å logge inn i Wiseflow.