Eksamen Kongsberg

På denne siden finner du informasjon om gjennomføring av eksamen.

Krav og vilkår vedrørende eksamen er regulert i kapittel 4 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken. Studenten bes sette seg inn i gjeldende krav og vilkår i denne, samt lokale retningslinjer for eksamen. Les mer.

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.

Les mer om særskilt tilrettelegging ››


Digital eksamen i Wiseflow

Studiested Kongsberg bruker datasystemet Wiseflow for gjennomføring av eksamener. Dette gjør at egen laptop skal benyttes til eksamenen/prøve. Det er viktig at man i god tid før eksamensdagen/prøven setter seg grundig inn hva dette innebærer. I hovedsak er det to typer, åpen eller lukket eksamen/prøve.

Ved åpen eksamen/prøve (FLOWassign/ FLOWhandin) leveres oppgaven ut i Wiseflow, løses på egen PC med tilgang til alle installerte programmer/filer og internett, før besvarelsen lastes opp i Wiseflow.

Ved lukket eksamen/prøve (FLOWlock) utleveres og løses oppgaven i en lukket nettleser. Under arbeidet har man bare tilgang til de hjelpemidler som er tilgjengelige via Wiseflow. Besvarelsen lagres automatisk i systemet ved innlevering.

 

Uansett eksamenstype bør man sette seg grundig inn i det følgende på forhånd:

 • Man må kunne sitt gjeldende FEIDE brukernavn og passord. Hvis man har glemt dette, kontakt Wiseflow administrator i god tid før eksamensdagen.
 • Logg på Wiseflow og gjør deg kjent med systemet, innlogging er her: https://europe.wiseflow.net/login/license/334. Brukernavn og passord er det samme som for Microsoft Teams.
 • Øverst til høyre i skjermbildet står dette symbolet . Klikk på det og få tilgang til brukerstøttesiden og opplæringsressursene for Wiseflow. Utforsk dette området, se videoer og les informasjon som er aktuell for deg som student

 

Spesielt for de som skal gjennomføre eksamen i lukket modus (FLOWlock):

 • Man må ha administrasjons-login til egen PC. Vær oppmerksom på at hvis man benytter jobb-PC (aktuelt for blant annet nettstudenter) har man ofte ikke administrator-login. Om du er i tvil, ta kontakt med systemansvarlig på ditt arbeidssted.
 • I god tid før eksamensdagen må man logge inn på WISEflow og installere FLOWlock for de nettleserne som skal benyttes under eksamen. Se egen informasjon om dette på brukerstøttesiden i Wiseflow (WISEflow anbefaler å bruke Google Chrome).
 • Dersom eksamenen har en produksjonsdel utdeles, og innleveres denne i WISEflow. 
 • Dokumentasjonsdelen gjennomføres på angitt dag med obligatorisk oppmøte klokka 0800. Besvarelsen fra produksjonsdelen er tilgjengelig i WISEflow under eksamenen. I eksamener der produksjonsdelen ikke vurderes, kan man medbringe en utskrift som brukes til støtte ved besvarelse av dokumentasjonsdelen av eksamenen.
  • På eksamensdagen skal man møte på det anviste eksamenslokalet klokka 0800;
   • Lokalet anvises på timeplanen 
   • Finn plass, start PC, sjekk nettilgang og åpne nettleser. Ved problemer; ta kontakt med brukerstøtte som er tilgjengelig nær eksamenslokalene.
 • Gyldig legitimasjon skal fremvises til eksamensvakter på eksamensdagen.