Instruksjon og veiledning i bedrift

Industrien er på vei mot nye måter å arbeide på, og den nye normalen er å være i endring. Dette fører til et økende behov for kunnskapsoverføring i bedriftene og mot kunder og samarbeidspartnere. Mer veiledningskompetanse er givende for deg og verdifullt for bedriften du jobber i. Modulen er rettet mot deg som har ansvar for veiledning og opplæring i bedrift. Dette samlingsbaserte kurset strekker seg over 3 måneder og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får god innsikt i kunnskaper du trenger for å bli en god veileder. Du lærer om prinsipper for instruksjon og veiledning, kommunikasjon i ulike læresituasjoner og om veiledning i praksis.

Målgruppe

Målgruppen er fagarbeidere, ingeniører og andre som har behov for å drive veiledning og kunnskapsformidling i sitt arbeid. Kurset favner bredt og innholdet ligger til rette for at deltakere fra de fleste yrkesgrupper vil ha nytte av å delta.

Opptakskravet er fagbrev, fem års relevant arbeidslivspraksis eller realkompetansevurdering.

Oppbygging og arbeidsformer

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.
 

Kurset består av tre emner:

  1. Læring og læringsutbytte
  2. Kommunikasjon, Instruksjon og veiledning
  3. Planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter

Emnene vil ta utgangspunkt i egne erfaringer og konkrete problemstillinger i din bedrift. Det faglige innholdet vil knyttes til disse problemstillingene, og både oppgaver underveis og avsluttende oppgave vil være aktiviteter som skal bidra til økt forståelse og forbedring av egen praksis. Aktiviteter underveis legges til grunn for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Underveis i arbeidet vil kursholderne følge opp studentene med aktiv veiledning..

Det brukes varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter for å oppnå best mulig læringsutbytte for den enkelte student. Konkret vil dette si:

  • Gruppearbeid
  • Prosjektarbeid
  • Lærerstyrt undervisning
  • Veiledning
  • Individuelle arbeidsoppgaver

Vurdering

Under gjennomføringen av kurset skal deltakerne gjennomføre to oppgaver og en avsluttende prosjektoppgave. Dette er praktiske eller teoretiske oppgaver som skal løses og leveres inn/presenteres, individuelt eller i gruppe. Underviserne vurderer besvarelsene og gir utfyllende tilbakemelding på prestasjonen.

Sluttvurderingen vil baseres på de to innleverte oppgavene og prosjektoppgaven som avsluttes med en prosjektfremlegging og fagsamtale. Det gis en samlet karakter.

Anbefalt litteratur

Veileder -og instruktørhåndboka 2021-22, Djupvik, A.E og Haaland, G. ISBN, 978-82-8372-272-7

Veiledningsmetodikk, en håndbok i praktisk veiledningsarbeid, Mathisen, P. og Høigaard, R., 82-7634-441-0

Læring gjennom praksis, Haaland, G. og Nilsen, S.E., 9788283721249

Gjennomføring

Sted: Nettbasert med samling. Fysisk samling gjennomføres ved en hensiktsmessig lokasjon ut fra studentgruppen.
Lengde: ca. 3 måneder
Studie modell: Nettbasert med samling
Omfang: 5 studiepoeng
Oppstart: etter avtale
Spørsmål: Kontakt vibeh@viken.no