Øl-, mjød- og siderproduksjon

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 peker på betydningen av mat- og måltidsopplevelser og det fortsatt uforløste potensialet i forhold til en internasjonal trend mot gastroturisme. Norske og utenlandske gjester etterspør i sterkt økende grad mat og drikke som er basert på lokalmat, lokal mat- og drikke kultur og lokal kulturarv. De aller fleste som leverer drikke av håndverkskvalitet ønsker også å formidle historie og utvikle opplevelser som en del av sitt produkt.

Bak enhver god drikke- og matopplevelse ligger en historie. Her lærer du historien om øl, mjød og siderproduksjon med hovedvekt på det norske bidraget. Du vil se dette i lys av selvberging, vertskapsroller, mat, andre drikker, natur, kultur og religion. I denne delen inngår også formidling og historiefortelling.

Konseptualisering, merkevarebygging og produktutvikling er sentrale deler av det å utvikle egen næring basert på øl, mjød og siderproduksjon.

Du vil lære om råvarer, herunder dyrking, kvalitetskontroll, sanking, innkjøp og distribusjon. Opplæringen i produksjon er tilpasset vekslingen mellom teori og praksis gjennom det året opplæringen foregår.

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2022 (H22). Utdanningen startet ikke høsten 2023. Studieplan for oppstart høst 2024 er under oppdatering og publiseres i løpet av våren 2024 dersom utdanningen starter høsten 2024. Endringer kan derfor forekomme. 

Tentativ oppstart høst 2024.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • Industriell matproduksjon
 • Servitør
 • Kokk
 • Institusjonskokk
 • Pølsemaker
 • Sjømathandler
 • Slakter
 • Konditor
 • Baker
 • Resepsjonsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Salgsmedarbeider
 • Agronom

Oppbygning og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver som hjemmearbeid og på samlinger.

Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt:

 1. Innføring i øl, mjød og sider
 2. Produksjon, tapping og lagring 
 3. Produktutvikling
 4. Formidling
 5. Delingskultur og markedsarenaer
 6. Hovedprosjekt

Samlingene gjennomføres i hovedsak ved skolens egne produksjonsfasiliteter, håndverksbryggeriet Geilo Bryggeri. Fagskolen i Viken, Studiested Geilo, har som målsetning å tilby alle studenter internasjonal praksis. På denne bakgrunn vil arbeide for at en av samlingene skal legges til et ledende fagmiljø i Europa. 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet passer for deg som har eller søker ledende stillinger innenfor restaurantledelse, salg av drikke og produksjon av reiselivsopplevelser med lokal mat og drikke. Det passer også for deg som er eller ønsker å bli håndverksbrygger og slik vil øke din kompetanse.

Studiet retter seg mot ulike målgrupper. Noen av disse er:

 • Ansatte og ledere i restaurantbransjen
 • Ansatte og ledere hos detaljister, grossister og distributører
 • Ansatte og ledere i håndverksbryggerier og industriell drikkeproduksjon
 • Småskalaprodusenter innen gårdsturisme, lokalmatproduksjon og opplevelser
 • Frukt-, bær- og honningprodusenter
 • Entreprenører og etablerte aktører som i større grad ønsker å utvikle opplevelser med elementer fra natur, kultur, aktiviteter, mat og drikke
 • Engasjerte hobbybryggere og entusiaster
 • Lærere innenfor utdanningsprogrammene Restaurant og matfag (RM) samt Salg, service og reiseliv (SSR)

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.